aktuality

Jubilejné medaily udelila aj Drevárska fakulta

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevárska fakulta bola pred 65. rokmi (1952) súčasťou Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene s jedinečným zameraním v bývalom Československu. Pred štvrťstoročím (1992) sa názov vysokej školy zmenil na Technickú univerzitu.

Fakulta vychovala množstvo odborníkov pre drevársku prax. Počas celého vývoja sa podieľa na vedecko-výskumných úlohách. Ťažiskom sú inovatívne technológie vo výskume pre viaceré výrobné programy. DF aktuálne pripravuje študentov v 23 študijných zameraniach. Na akademickej slávnosti pri príležitosti 65. výročia založenia Technickej univerzity vo Zvolene (26. 9. 2017) ocenili viacero odborníkov z praxe, ktorí sa podieľajú na spolupráci s vysokou školou.

Iba raz za 5 rokov udeľuje rektor univerzity Cenu TUZVO. Cenu za drevárstvo si z rúk rektora prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. prevzal prof. Ing. Ján Borota, DrSc. Pri výchove odborníkov pôsobil ako docent od roku 1965. Počas polstoročného pôsobenia sa pedagogickou a výskumnou činnosťou významne zaslúžil o rozvoj problematiky svetového lesníctva a drevárstva, pri výchove nových odborníkov v tejto oblasti zo Slovenska a zahraničia.

V rámci jubilea ocenili všetky 4 fakulty TU Zvolen osobnosti, ktoré úzko spolupracujú a podieľajú sa na uplatnení absolventov. Drevárska fakulta udelila jubilejné medaily a ich noví nositelia ich prevzali na akademickej slávnosti:

  • Ing. Igor Patráš – prezident Zväzu spracovateľov dreva SR
  • Ing. Karol Pittner – odborník v odvetví drevospracujúceho priemyslu a obchodu s nábytkom
  • RNDr. Jiří Homolka – riaditeľ VOŠ a SPŠ Volyně, kde prevádzkujú detašované pracovisko TU Zvolen pre bakalárske štúdium.

Foto: Preberanie jubilejných medailí TU Zvolen

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina