aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v septembri 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery marec17Indikátor dôvery v obchode (18,3) sa v septembri v porovnaní s augustom nezmenil, keď rast súčasných podnikateľských aktivít a pokles stavu zásob bol eliminovaný výsledkom negatívnych hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 92 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (27) zvýšilo v porovnaní s augustom o 1 p. b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami)  prevládajú  vo  všetkých  sektoroch  predaja,  vo  všetkých  veľkostných  skupinách  okrem  podnikov  s 0  až  10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (2) medzimesačne klesla o 4 p.b. a 90 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 40 % respondentov (rovnako ako v augustovom prieskume), znižovanie uviedlo 7 % respondentov (o 3 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 53 % firiem (o 3 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (29) sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 3 p.b. Napriek tomu požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa septembrové saldo (30) znížilo o 5 p.b. Avšak pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti nedošlo v porovnaní s augustom k zmene a sezónne očistené saldo ostalo na hodnote 20. Väčšina respondentov (64 %) o zmenách neuvažuje (o 2 % menej ako v auguste), 9 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov (o 2 % viac) a 27 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti (nezmenený stav). Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 19 zamestnancami. Z územného  hľadiska  počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých  regiónoch okrem Banskobystrického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (75 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 5 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 23 % respondentov (o 6 % viac) a pokles 2 % podnikov (o 1 % menej). Výsledné saldo (20) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 5 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v auguste, v dôsledku čoho sa saldo (31) znížilo o 4 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 49  zamestnancami  a podľa  regiónov  vo  všetkých  krajoch. 

Medzi  faktory,  ktoré  obmedzujú  rast  obratu,  zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (64 %), legislatívu a vysoké prevádzkové náklady (42 %) a nízky dopyt (38 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 10 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v auguste.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Indikator dovery sept17

Indikator dovery sept17 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina