aktuality

Ministerstvo zemědělství vydalo dočasný zákaz úmyslné těžby dřeva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les kurovecMinisterstvo zemědělství dočasně zakázalo všem vlastníkům lesů v zemi těžbu dřeva. Je podle něj třeba nejdříve zpracovat dříví z větrných kalamit a dřevo napadené kůrovcem. Nařízení se vztahuje na těžbu smrků a borovic.

„Na nepříznivý vývoj v lesích, zejména na kalamitu způsobenou přemnožením kůrovce, jsme reagovali již loni, kdy jsme vydali pro vlastníky lesů Doporučená opatření v ochraně lesa. Ani přes veškeré úsilí lesních hospodářů a orgánů státní správy lesů nižších stupňů se nepodařilo dalšímu šíření napadení jehličnatých lesů zabránit. Letos, po zjištění, že kůrovcová kalamita v několika krajích graduje a po srpnové větrné smršti, jsme vyzvali ředitele státních podniků Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky České republiky, aby až do zpracování nahodilých těžeb zastavili veškeré další úmyslné těžby smrkového dřeva,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Vzhledem k tomu, že se kalamita netýká jen lesů ve vlastnictví státu a že množství dřeva, které bylo od začátku roku vytěžené v rámci zákonem stanoveného přednostního zpracovávání kalamit, přesahuje reálné možnosti tuzemských zpracovatelů, rozhodlo MZe nařídit podle lesního zákona dočasné úplné zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých. Návrh opatření byl včera (14. 9. 2017) vyvěšen na úřední desce MZe a zároveň byl rozeslán všem obcím.

Povinnosti v návrhu opatření se vztahují na všechny vlastníky lesů na celém území ČR, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. Zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých je navrženo do konce prosince 2017, termín pro zpracování těžeb nahodilých je navržen do konce března 2018. Jde o termíny, o kterých se předpokládá, že jsou dostatečné ke zpracování rozhodujícího objemu nynější kalamity.

Dočasné zastavení jiných než nahodilých, resp. kalamitních těžeb by mělo vést také k rychlejšímu zpracování dřeva, které je již vytěženo a leží na odvozních místech nebo na skladech pil. Urychlené pilařské zpracování kůrovcem napadeného dříví podstatně přispívá k omezení šíření tohoto kalamitního škůdce lesních porostů.

Nařízení se nevztahuje na těžby mimořádné, prováděné na základě povolení nebo rozhodnutí orgánu státní správy lesů a na těžbu vánočních stromků.

Účinnost opatření se předpokládá na přelomu října a listopadu tohoto roku.

Podle vlastníci lesů ale zákaz těžby přišel pozdě a je málo komplexní. Na rozšíření kůrovce podle předsedy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR Františka Kučery nese vinu i správa státních lesů. Nedokáže podle něj přinutit těžařské společnosti, aby dostatečně rychle kůrovcové dřevo odstraňovaly. Domnívá se, že opatření měla přijít daleko dřív: „Kůrovec nemá na podzim už tendenci ke množení, je jen zavrtaný ve stromech. Kroky měly přijít začátkem léta nebo v jarních měsících, aby kalamita byla potlačena. Podle původního návrhu ministerstva měly být úmyslné těžby zastaveny až do konce března. Proti tomu jsme se zásadně postavili. Dřevozpracující podniky by zkolabovaly, my bychom neměli finanční prostředky, abychom mohli dál fungovat, protože bychom v prvním čtvrtletí v místech, kde není kalamita, nemohli těžit. Vlastníci by museli propustit zaměstnance, protože by neměli tři měsíce práci.“

Zdroj: MZe, ČTK

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina