aktuality

Kůrovec by měl zajímat všechny vlastníky lesů

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kurovec1mLesy na Třebíčsku, Znojemsku i severozápadně od Náměště nad Oslavou jsou v důsledku dlouhodobého sucha a následného rozvoje podkorního hmyzu postiženy rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Státní lesníci z podniku Lesy ČR vyzývají všechny vlastníky – obce, města, církve i soukromé osoby k zodpovědné péči o lesy. Zasaženy jsou smrky i borovice bez rozdílu vlastnictví.

„Zejména v okolí Náměště nad Oslavou, Třebíče a Znojma musíme v lesích, které za stát spravujeme, vzhledem k napadení stromů kůrovcem, ale také kvůli suchu a následkům nedávné větrné smršti letos překročit původně plánovaný objem těžby o 19 procent. Předpokládám, že do konce roku tedy vytěžíme namísto plánovaných 532 tisíc m3 dříví navíc 63 tisíc m3 kůrovcového dříví a 35 tisíc m3 dříví poškozeného v srpnu silným větrem. Postupujeme tak podle Lesního zákona, který ukládá přednostně provést nahodilou těžbu,“ řekl Dalibor Šafařík, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně. Zároveň odhaduje, že aktuální pokles zpeněžení tamějšího dříví v důsledku kalamitní těžby i aktuálních potíží s odbytem představuje pro podnik Lesy ČR finanční ztrátu ve výši 32 milionů korun.

Podnik Lesy ČR zastavil na všech lesních správách krajského ředitelství Brno veškeré úmyslné těžby smrku v porostech starších 40 let. Kombinuje asanaci kůrovcového dříví odvozem a chemickým postřikem. Intenzivně spolupracuje s lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Průběžně informuje obce, města a kraje, tedy státní správu lesů, o vývoji kalamitní situace. Spolupracuje se smluvními partnery, kteří dříví těží a z lesa odvážejí. Hledá vhodné plochy pro náhradní skladování vytěženého dříví.

„Děláme, co se dá, abychom kůrovcové dříví dostali z lesa včas, než vyletí další generace brouka. Nezbytná je také spolupráce s orgány státní správy lesů a důsledná kontrola postupu dalších vlastníků lesů. Ty naléhavě žádáme, aby dbali Lesního zákona a napadené dříví včas odklidili, a to podle pokynů odborných lesních hospodářů a pracovníků státní správy lesů. Bez důsledné péče o lesní majetky hrozí rozšíření kalamity do dalších částí Českomoravské vysočiny,“ upozornil Šafařík.

Zdroj: Lesy ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina