aktuality

Přelepení jedné značky druhou nepomáhá udržitelnému hospodaření v lesích

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les bukovyVíce než 69 milionů hektarů (16 %) certifikovaných lesů ve světě je certifikovaných oběma systémy PEFC a FSC. Oproti roku 2012 vzrostla výměra dvojitě certifikovaných lesů o 30 milionů hektarů.

Ve snaze potvrdit postupy udržitelného hospodaření v lesích se obhospodařovatelé v mnoha zemích rozhodli zapojit do obou certifikačních schémat. Častokrát se však lesy certifikované oběma schématy objevovaly samostatně v statistikách PEFC i FSC, což vedlo k navýšení celkové rozlohy certifikovaných lesů ve světě. Z tohoto důvodu se certifikační schémata PEFC a FSC v roce 2016 dohodla na společném shromažďování a zveřejňování údajů o dvojí certifikaci ve snaze poskytnout reálná čísla a přesnější odhad výměry certifikovaných lesů ve světě.

Vzájemná dohoda o evidenci dvojité certifikace poskytuje spolehlivé informace o rozloze certifikovaných lesů ve světě. Uvedená data jsou podkladem pro různé mezivládní úmluvy a globální iniciativy, jako je například Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity) nebo pro cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals). Shromážděné údaje za rok 2016 potvrdily, že dvojitá certifikace existuje v 28 zemích. Vyloučení údajů o dvojí certifikaci ze statistik pomohlo upřesnit údaj, že celkově je ve světě certifikovaných 429 milionů hektarů lesů, přičemž 70 % z těchto lesů je certifikovaných schématem PEFC.

Generální sekretář Mezinárodní rady PEFC Ben Gunneberg v této souvislosti uvedl, že z globálního pohledu představují prostředky investované do certifikace již certifikovaných lesů prostředky, které se neinvestovaly do certifikace nových oblastí. Dodává, že společným cílem by mělo být rozšiřování udržitelného obhospodařování lesů a zvyšování dostupnosti certifikovaných lesních produktů. Přelepení jedné značky druhou však nepomáhá naplnit tento cíl. Jedna z příčin výskytu dvojité certifikace je tržní přístup. V něm hrají hlavní roli firmy – akceptováním obou certifikačních schémat snižují tlak na vlastníky a obhospodařovatele lesů, což na druhé straně umožní použít finanční prostředky na certifikaci ještě necertifikovaných lesů.

Dvojitá certifikace FSC a PEFC – odhad na konci roku 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina