aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v júni 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2017Indikátor dôvery v obchode vzrástol v júni v porovnaní s májom o 5,7 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 17 vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných a očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 93 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (26) zvýšilo v porovnaní s májom o 10 p. b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Úroveň zásob (8) sa medzimesačne nezmenila a 88 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 34 % respondentov (o 1 % viac ako v májovom prieskume), znižovanie uviedlo 8 % respondentov (o 2 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 58 % firiem (o 3 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (23), sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 3 p. b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých krajoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa júnové saldo (33) zvýšilo o 7 p. b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s májom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 1 p. b. na hodnotu 12. Väčšina respondentov (71 %) o zmenách neuvažuje, 9 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 20 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Banskobystrického a Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (75 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 12 % respondentov (o 3 % menej) a pokles 13 % podnikov (o 3 % viac). Výsledné saldo (1) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 4 p. b. Napriek tomu ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a maloobchodu s ostatným tovarom, podľa veľkosti len vo veľkostných skupinách podnikov s 11 až 19 a 50 až 99 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského a Žilinského kraja.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v máji, v dôsledku čoho sa saldo (30) znížilo o 1 p. b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (64 %), legislatívu (43 %), nízky dopyt (41 %) a vysoké prevádzkové náklady (37 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 11 % respondentov, čo je o 2 p. b. viac ako v máji.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Konjukkturalny prieskum jun2017 graf1Konjukkturalny prieskum jun2017 graf2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina