aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v máji 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery marec17Indikátor dôvery v obchode klesol v máji v porovnaní s aprílom o 0,6 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 11,7 vplyvom negatívneho hodnotenia súčasných a očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné trimesiace hodnotilo 91 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (17) znížilo v porovnaní s aprílom o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Úroveň zásob (8) sa medzimesačne znížila o 1 p.b. a 90 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 33 % respondentov (o 5 % menej ako v aprílovom prieskume), znižovanie uviedlo 6 % respondentov (o 1 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 61 % firiem (o 4 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (20), sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 2 p.b. Požiadavky na dodávateľov napriek tomu budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých krajoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa májové saldo (26) znížilo o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s aprílom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 7 p.b. na hodnotu 11. Väčšina respondentov (67 %) o zmenách neuvažuje, 9 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov. Takmer štvrtina podnikov (24 %) očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Banskobystrického, Trnavského a Trenčianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (75 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 5 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 15 % respondentov (nezmenený stav) a pokles 10 % podnikov (o 5 % viac). Výsledné saldo (5) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 4 p.b. Napriek tomu ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, opráv motorových vozidiel a maloobchodu s ostatným tovarom, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského kraja.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v apríli, v dôsledku čoho sa saldo (31) znížilo o 2 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (64 %), legislatívu a nízky dopyt (42 %) a vysoké prevádzkové náklady (39 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 9 % respondentov, čo je o 2 p.b. menej ako v apríli.

Zdroj: SŠÚ

Konjukkturalny prieskum maj2017 graf1Konjukkturalny prieskum maj2017 graf2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina