aktuality

Konjunkturální průzkum – květen 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2017Celková důvěra v domácí ekonomiku se v květnu téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti dubnu mírně klesl o 0,2 bodu na hodnotu 97,2. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,2 bodu na hodnotu 94,9. Indikátor důvěry spotřebitelů se nezměnil a zůstal na hodnotě 108,4. Ve srovnání s květnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu zůstala na přibližně stejné úrovni jako v minulém měsíci. Indikátor důvěry se velmi mírně snížil o 0,1 bodu na hodnotu 93,6. Podobně jako v dubnu zhodnotili respondenti svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se podle posledního konjunkturálního průzkumu téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků zůstaly dle odpovědí podnikatelů v průmyslu stejné. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti pro období příštích tří měsíců jsou sice přibližně stejná jako v dubnu, avšak očekávaný vývoj zaměstnanosti je o něco nižší. Průmyslové podniky pro období příštích tří i šesti měsíců neočekávají výrazné změny ve vývoji jejich celkové ekonomické situace. Důvěra v ekonomiku v průmyslovém sektoru je v meziročním srovnání stále nižší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku oproti dubnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,5 bodu na hodnotu 77,6. Celková ekonomická situace stavebních firem byla dle výsledků aktuálního konjunkturálního průzkumu hodnocena stejně jako v dubnu. Poptávka po stavebních pracích se sice v meziměsíčním srovnání zvýšila, avšak ve výhledu příštích tří měsíců podnikatelé ve stavebnictví očekávají spíše pokles tempa růstu stavební činnosti a také úrovně zaměstnanosti. Ani očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců nejsou optimistická, oba ukazatele v meziměsíčním srovnání poklesly. Meziročně se ovšem indikátor důvěry ve stavebnictví po dlouhé době dostal na vyšší úroveň.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu v meziměsíčním srovnání poklesla. Indikátor důvěry se snížil o 2 body na hodnotu 98,1. Zástupci podniků v obchodě zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře, než tomu bylo minulý měsíc. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Z aktuálního průzkumu mezi podnikateli v obchodě vyplývá, že očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců neměnný vývoj celkové ekonomické situace jejich firem. V porovnání s květnem loňského roku je indikátor důvěry v odvětví obchodu o něco nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na stejné hodnotě 97,7. Podniky ve službách zhodnotily svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Hodnocení aktuální květnové poptávky se rovněž nezměnilo, stejně tak i její očekávání pro příští tři měsíce. Aktuální konjunkturální průzkum také dokládá, že i očekávání vývoje celkové ekonomické situace firem ve službách pro období příštích tří měsíců jsou stejná. Pro období příštích šesti měsíců jsou však podnikatelé optimističtější. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

V květnu se důvěra spotřebitelů v ekonomiku oproti minulému měsíci nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na stejné hodnotě 108,4. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů z vlastní finanční situace zůstaly téměř stejné, podobně jako obavy ze zvýšení nezaměstnanosti. Úmysl spořit se zvýšil. V porovnání s dubnem se obavy z růstu cen nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina