aktuality

Drevostavba roka 2016: výsledky podľa hodnotenia odborníkov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DR 2016 Drevstav mV dňoch 13. až 17. 3. 2017 sa uskutočnilo súťažné konanie odbornej komisie na výber „Drevostavby roka 2016“. Súťaž organizuje Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, aby aj touto formou podporil vyššiu finalizáciu dreva ako domácej strategickej obnoviteľnej suroviny 21. storočia v stavebníctve. Zároveň je to vhodná prezentácia práce a realizácií popredných výrobcov drevostavieb, členov ZSD SR.

Nominovaných bolo 11 návrhov realizovaných drevostavieb, ktoré zastupovali jednotlivých výrobcov. Nominácie hodnotili odborníci – architekti a stavební inžinieri: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. (predseda komisie) – vedúci Katedry drevených stavieb na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen, Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – uznávaný odborník na drevené stavebné konštrukcie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Ing. Jozef Bednar, PhD. – výskumno-vývojový pracovník inštitútu Holzforschung Austria.

Zvolenými kritériami súťaže boli: komplexná architektonická a stavebná kvalita, užívateľský komfort, energetická hospodárnosť a environmentálna kvalita. Konečné poradie určilo matematické sčítania bodov pridelených každým členom komisie.

Oficiálne výsledky a hodnotenie odbornej poroty:

1. miesto: Rodinný dom Gbeľany zhotoviteľa DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica, autorov projektu: Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. Zuzana Záhorská – (16 bodov)

DR 2016 Drevstav mVeľkorysá vydarená koncepcia tohto diela rodinného domu na väčšej úžitkovej ploche s exteriérovým bazénom pretvorená v priestorovej skladbe rozložených kubusov v teréne je harmonickým celkom zakomponovaným v okolitej scenérii širších vzťahov. Materiálové odlíšenie dvoch základných hmôt domu, priznanie a podtrhnutie vo farebnosti aj v rozlíšení sklonov striech – plochá a pultová, dodáva výtvarnému riešeniu farebný kontrast s prvkami dynamiky. Zmysluplná dispozícia s prepojením medzi priestormi i so záhradou a bazénom. Autori citlivo narábajú s fenoménmi intimity a otvorenosti priestorov, orientáciou jednotlivých miestností k oslneniu a osvetleniu, vhodne využívajúc tieniacu techniku v podobe exteriérových žalúzií. Tieniaca technika spolu s technickou vybavenosťou významne vplývajú na pohodu vnútorného prostredia a energetickú hospodárnosť.

2. miesto: Drevostavba Martin, zhotoviteľa Kontrakting krov hrou, Kontrakting stavebné montáže Žilina, autora projektu: ateliér van jarina s.r.o., Ing. arch. Ivan Jarina – (14 bodov)

DR 2016 Kontrakting mArchitektonicky hmotovo-kompozične a dispozično-prevádzkové čisté riešenie s pevnou kostrou nielen filozofickou, ale aj technickou. Hmotovo-kompozične osadený kubus kompaktne obložený obkladom z červeného smreka na antracitovočiernom podklade technického podlažia s miernym posunom využíva farebný svetlostný a zároveň materiálovo-teplotný kontrast v dobrom kvantitatívnom vzájomnom pomere. Výrazovo, materiálovo, farebne, technicky a v detailoch prepracované dielo. Jednoduchý minimalistický koncept s miernou dynamikou – šikminou vnútorného schodiska odráža v tektonike fasády pohyb v interiéri. Mierne priznanie – nadvihnutie podhľadu v mieste prekrytia terasy „vťahuje“ svetlo do interiéru otvoreného spoločenského priestoru na prízemí s výhľadom na okolitú scenériu Malej Fatry. Minimalistický koncept však zanechal pečať na vnútornom priestore, ktorý bude zrejme ťažšie stráviteľný pre náročnejšieho užívateľa – konkrétne ide o stiesnené priestory v podkroví, tamojšie bočné okná v úrovni pása či príliš strmé schodisko. Letné obdobie tiež možno časom donúti užívateľa, aby v južne orientovaných miestnostiach poschodia dodatočne nainštaloval vonkajšie žalúzie, alebo energeticky nehospodárne aktívne chladenie. Architektonická výnimočnosť tohto diela však vyčnieva nad ostatné nominácie.

3. miesto: Rodinný dom v Bratislave zhotoviteľa ForDom s. r. o., Zvolen, autora projektu: NED ATELIER, s.r.o., Ing. arch. Zoltán Belokostolský – (10 bodov)

DR 2016 ForDom mElegantné, tradičné riešenie podporené prvkami modernej súčasnej architektúry rodinného domu. Dynamizácia priestoru asymetriou terasy na prízemí a pergoly pre vonkajšie parkovanie motorového vozidla je vyústená veľkoryso navrhnutým schodiskom do záhrady, t.č. nerealizovaným. Taktiež dynamika, zdôraznenie hlavného obytného priestoru sa pretvára aj do koncepcie pohľadov zo strany rozšírenej časti krytej terasy – loggie, ktorá je akcentovaná v riešení podhľadu. Kvalitný dispozično-prevádzkový koncept diela je premietnutý adekvátne do hmotovo-priestorovej skladby návrhu. Osadenie v prírodnej scenérii, odsadenie domu od terénu a zároveň jeho prepojenie so záhradou prostredníctvom výhľadov zo strany interiérov radí tento rodinný dom medzi exkluzívne rodinné domy realizované na Slovensku. Kvalitná technická stránka projektu s rešpektovaním zásad tepelnej ochrany, optimalizácia mernej potreby tepla na vykurovanie i tepelnej záťaže sú viditeľné v celkovom architektonickom koncepte.

4. miesto: Rodinný dom mladého sedliaka – Cerová, zhotoviteľa WHC, s. r. o., Bratislava, autorov projektu: Ing. Marián Prejsa, Ing. arch. Dagmar Števčeková – (9 bodov)

DR 2016 WHC mKonštrukčné riešenie s rešpektovaním súladu architektúry a nosného systému. Toto dielo slúži na zdokumentovanie príslovia o kráse a jednoduchosti. Zreteľne tu cítiť precíznosť, rutinu a vypracovanie – technické zvládnutie problematiky nízkoenergetického domu. Avšak technokratické poňatie sa premietlo do kompozičného riešenia – fasáda členená napoly – ktorý evokuje systém okálu, ktorý sme na Slovensku montovali na vymurovanom prízemí v pomere 1:1. Pre tých, čo nepoznajú okály, nevadí – radi by v takomto dome bývali. Pri hlbšom odhalení konceptu techniky prostredia v súlade s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou (čo nebolo bližšie špecifikované v prihláške) by projekt určite zabodoval ešte viac.

 

5. miesto: Rodinný dom, zhotoviteľ: ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica, autora projektu: Ing. arch. Simona Brezovanová – (6 bodov)

DR 2016 Atrium mV tomto diele by sa dali názorne proklamovať prednosti drevostavby. Pozitívne môžeme ohodnotiť výtvarné zakomponovanie tieniacej techniky panelov drevených horizontálnych lamiel, ktorá je výrazným prínosom rodinného domu typu bungalov bez podpivničenia, ďalej stanovú strechu s presahmi 1 m spolu s terasami orientovanými na severovýchod a juhozápad, čo vytvára dlhosezónne využitie a plynule prepojenie exteriéru s interiérom, ako aj bezbariérové riešenie bungalovu s včlenením samostatného jednoizbového bývania pre seniora (škoda len, že orientované na sever).

 

Z ostatných nominácií boli bodované: Zrubový dom Guba, Rodinný dom Haas Fertigbau a Chata Vinohrady.

Internetové hlasovanie laickej verejnosti pokračuje už len do 25. 3. 2017 prostredníctvom www.drevostavby-zsdsr.sk alebo www.mojdom.sk. Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina