aktuality

Odborná Platforma historických oken vyzývá k diskuzi

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Historicka oknaNa podzim 2016 vznikla z iniciativy Dřevařského ústavu (VVÚD Praha) a společnosti WOODEXPERT s.r.o. nová diskuzní platforma odborníků, která se zaměřuje na problematiku historických oken a současných stavebních požadavků. Letos v únoru proběhlo za aktivní účasti specialistů Národního památkového ústavu a zástupců České komory lehkých obvodových plášťů první otevřené setkání.

Členy Platformy jsou odborníci nejrůznějšího zaměření a jejich společným úsilím je najít taková řešení, která umožní jak splnění opodstatněných požadavků dnešní doby, tak i záchranu vzácného dokladu umu našich předků. Náplní jejich práce je nalézt soulad mezi technickými, legislativními a památkovými požadavky na okna.

Cíle otevřeného sdružení bez právní subjektivity jsou:

 • Umožnit svobodnou, nestrannou a konstruktivní diskuzi odborníků ze všech zainteresovaných stran
 • Hledat řešení nebo alespoň popis problémových míst v oblasti legislativy, techniky, technologie a památkové péče o historická okna
 • Podporovat studium problematiky, shromažďování a výměnu poznatků a informací
 • Do budoucna se stát poradním hlasem a platformou pro řešení konkrétních problémů spojených s historickými okny

Na základě stanovených cílů vznikly tři odborné specializované komise – legislativní, technická a památková.

Co chceme od historických oken dnes?

Chceme chránit historické dědictví a zároveň chceme masivně snižovat spotřebu energií. Oba přístupy mají oporu v zákonech i institucích.

Jak najít optimální cestu? Které otázky si položit?

 • Stará konstrukční řešení oken fungují v praxi celá staletí, tak proč nevyhovují v dnešních výpočtech? Kde je chyba?
 • Co vlastně zaslouží ochranu? Jakou formou?
 • Co chceme víc? Kde je rozumná hranice?
 • Jak stanovit pravidla pro výměnu, repasi nebo renovaci okna?
 • Jak dostát platným stavebním normám?
 • Jak nastavit parametry pro výrobce, stavitele i správce objektů?
 • Co je společným kritériem pro různé požadavky?

Okno je již z dávné historie vnímáno jako silný architektonický, ale současně i velmi užitný prvek. V každé době mělo své opodstatnění a užitné vlastnosti. V současné době jsou nároky na historická okna tak odlišná od jejich původního účelu, že mizí z městských obytných památkových zón přímo geometrickou řadou.

Platforma je otevřená i pro další odborníky, kteří by se chtěli do diskuze zapojit. Pokud máte zájem o účast, kontaktujte paní Miltnerovou z Dřevařského ústavu (email miltnerova@vvud.cz).

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina