aktuality

Vytváranie spoločných tried na stredných odborných školách sprístupní duálne vzdelávanie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odborne vzdelavaniePri odbornom vzdelávaní na stredných odborných školách bol stanový limit 8 žiakov pre vytvorenie skupiny z jedného odboru. Preto sa stávalo, že nízky záujem žiakov často obmedzil rozšírenie duálneho vzdelávania.

Novelu školského zákona iniciovala a návrh predložila poslankyňa NR SR, podpredsedníčka SNS Eva Smolíková. Národná rada SR v decembrovom 2. čítaní s návrhom súhlasila, rovnako aj minister. Vláda vyslovila 18. 1. 2017 súhlas s novelou zákona.

Vytvoriť spoločnú triedu v SOŠ pre niekoľko študijných a učebných odborov bude jednoduchšie! Žiadna zo skupín už nebude musieť spĺňať doteraz zákonom stanový počet 8 žiakov. Takto vytvorená spoločná trieda môže lepšie reagovať na požiadavky v duálnom systéme, rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám trhu práce, pomôže vytvoriť malopočetný odbor, v školách na národnostne zmiešanom území môže zriadiť odbor s viacerými vyučovacími jazykmi.

Doteraz vytvoriť spoločnú triedu bolo možné iba vtedy, ak na študijný alebo učebný odbor bolo prihlásených minimálne 8 žiakov. Nie vždy to školy dokázali aplikovať a nehľadali riešenia pre nedostatkové odbory.

Novela školského zákona vyriešila aj druhý problém: identifikuje, že majster odbornej výchovy, ktorý pôsobí na úseku praktického vyučovania, je považovaný za pedagogického zamestnanca. Poslanecký návrh (z poslaneckého klubu SNS) spresňuje postavenie majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe, učiteľov umeleckej praxe. Súhlas Ministerstva školstva v stanovisku uvádza, že pracovisko praktického vyučovania je organizačnou súčasťou zamestnávateľa a odmieta spochybňovanie, či je majster odbornej výchovy pedagogickým zamestnancom.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina