aktuality

Zvolenská „drevárina“ prilákala deviatakov a ocenila Osobnosti školy 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Javor2016mSOŠ drevárska Zvolen v rámci každoročne najväčšieho a najvýznamnejšieho spoločného podujatia žiakov, učiteľov a zamestnancov školy pod názvom „Javor“ súčasne otvára svoje dvere aj pre širokú verejnosť.

Priťahuje deviatakov a ich rodičov zo širokého okolia Zvolena, aj z celého regiónu Banskobystrického samosprávneho kraja. Dôkazom je záujem o „drevárinu“, ktorá ešte stále prevažuje medzi piatimi študijnými a 1 učebným odborom. V súčasnom školskom roku 2016/17 majú v 20 triedach 405 žiakov (vlani ich bolo 401). Pri vzdelávaní majú 226 žiakov s drevárskym zameraním (56 %). Celkom majú 105 prvákov, pripravujú 86 maturantov a 7 tretiakov pre získanie výučného listu Stolár.

Cieľom 21. ročníka „Javor 2016“ bola predovšetkým prezentácia školy, možností odborného vzdelávania a prípravy, propagácia tradičných ľudových remesiel hlavne vo vzťahu k drevu – výrobcov huslí, gájd, píšťaliek, fujár. V popredí bola propagácia zamestnávania v drevospracujúcom priemysle. Predstavili možnosti uplatnenia absolventov vo firmách Bučina DDD s.r.o. Zvolen, ForDom s.r.o. Zvolen, DOKA drevo s.r.o. Banská Bystrica.

Súčasne na podujatí „Javor 2016“ vyhlásili Študentské osobnosti SOŠ drevárskej Zvolen. Študentkou roka 2016 sa stala Nikol Hochholczerová, 3. ročník študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru. Ocenenie jej odovzdal riaditeľ školy Ing. Pavel Laššák.

Ďalšie drevárske osobnosti SOŠ drevárskej Zvolen:
Drevár roka 2016 – Šimon Beliansky
Dizajnér roka 2016 – Adam Libiak
Stolár roka 2016 – Michal Dudáš
Mechanik roka 2016 – Peter Muráň
Hasič roka 2016 – Ema Gavajdová
Športovec roka 2016 – Jakub Marcinek

Foto: Deviataci, ktorí navštívia Javor, môžu súťažiť vo vyhotovení vtáčej búdky „Drevo v živote človeka“ a vo výtvarnej súťaži budúcich dizajnérov „Ukáž svoj talent“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina