aktuality

Zlatý záchranársky kríž profesorovi z odboru Drevárstvo

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

OsvaldPoslaním ocenenia „Zlatý záchranársky kríž 2015“ je oceniť výnimočné profesionálne zvládnutie zásahov pri záchrane ľudských životov a majetku, obetavé činy občanov. Cenu za „Výnimočný prínos pre záchranárstvo“ udelili prof. Antonovi Osvaldovi.

Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. pôsobí na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Podieľa sa na vyškoľovaní a vzdelávaní profesionálnych záchranárov a hasičov, tiež členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Pre vzdelávanie študentov je autorom a spoluautorom vysokoškolskej učebnice, 11 vedeckých monografií, 4 učebných textov, 92 príspevkov na medzinárodných odborných konferenciách. Z oblasti ochrany dreva proti ohňu má celkom 424 publikovaných prác, vrátane spoluautorstva.

Rodák zo Zvolena (*1952) ukončil štúdium drevárskeho inžinierstva na VŠLD Zvolen v roku 1975. Zostal tu pracovať pri výchove nových drevárskych inžinierov. Habilitovaný za docenta v odbore „Ochrana dreva proti ohňu“ v roku 1991, za profesora v odbore „Drevárstvo“ vymenovaný v roku 1997. Pripravil nový študijný odbor na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen „Požiarna ochrana“ a poverili ho jeho vedením v roku 1998. V tom istom roku bol zvolený za dekana Drevárskej fakulty TU Zvolen (pôvodne VŠLD). Od roku 2002 opätovne viedol Katedru požiarnej ochrany.

Od roku 2010 pôsobí na Žilinskej univerzite, na Fakulte bezpečnostného inžinierstva, kde garantuje odbor „Záchranné služby“ prostredníctvom vedeckého výskumu a testovania odolnosti dreva, retardáciu dreva v drevených konštrukciách počas požiaru. Popri tom je členom odbornej komisie na Technickej univerzite Zvolen pre študijný odbor „Ochrana osôb a majetku“ a jeho študijný program „Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“. Spolupracuje aj s ďalšími univerzitami v SR a ČR s problematikou dreva a bezpečnosti stavieb, drevostavieb a stavebných konštrukcií z dreva.

Foto: Cenu za „Výnimočný prínos pre záchranárstvo 2015“ odovzdal prof. Antonovi Osvaldovi prezident Hasičského a záchranárskeho zboru SR gen. JUDr. Alexander Nejedlý

Osvald zachranarsky kriz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina