aktuality

Kurzami chcú nahradiť nedostatok odborníkov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NH drevoVysokoškolské vzdelávanie v odbore Náterové hmoty ešte počas spoločného štátu absolvovali budúci odborníci na Univerzite v Pardubiciach. Už takmer štvrťstoročie títo absolventi s novými vedomosťami o náterových látkach na Slovensku chýbajú.

Nedostatok mladých odborníkov pre výskum, výrobu a predaj náterových hmôt sa snaží odstrániť Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR pre svoje členské organizácie. Nadviazali spoluprácu s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Fakulta plne pochopila požiadavky na poskytnutie najnovších odborných vedomostí. Po dôslednej príprave učebných osnov a následne riadnej akreditácii kurzu Náterové hmoty na Ministerstve školstva SR sa prvý kurz uskutočnil na prelome rokov 2009/10. Zúčastnilo sa ho 17 frekventantov zo 14 členských organizácii Sekcie náterových látok ZCHFP SR.

Kurz zopakovali v roku 2011 pre ďalších 15 zamestnancov firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, výrobou a predajom farieb a lakov v SR. Vývoj výrazne pokročil aj v technológiách náterových hmôt a lakov na drevo a ich aplikácie. Vďaka ústretovosti dekana FCHPT STU sa podarilo realizovať už tretí cyklus tohto kurzu (január – marec 2016), ktorý absolvovalo 11 zamestnancov 5 členských organizácií zväzu.

Prostredníctvom týchto kurzov doteraz vyškolili už takmer pol stovky mladých odborníkov. Pri dostatočnom záujme už majú pripravený finančný rozpočet a organizačné spresnenie pre prípravu ďalšieho kurzu.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina