aktuality

Profesia Strechár zastrešuje remeslá: tesár, klampiar, pokrývač

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Strechar2016 1Majstrovstvá Slovenska žiakov SOŠ v strechárskych remeslách mali v 18. ročníku charakter medzinárodnej súťaže. Zúčastnilo sa 6 slovenských družstiev, doplnených o reprezentáciu Strednej školy stavebných remesiel Brno – Bosonohy.

Strechar2016 2Počas 2-dňovej súťaže (6. – 7. 4. 2016) vyrábali rebrinové kŕmidlo. Najskôr zhotovili tesársku konštrukciu podľa priloženej dokumentácie. Nasledovalo ohýbanie a montáž lemovacích a odkvapových líšt. Na strechu položili strešnú krytinu, k dispozícii mali dva druhy krytiny a pred súťažou si každé družstvo vylosovalo typ použitej krytiny. Súťažili 2-členné družstvá, ktoré najskôr absolvovali písomný test, v ktorom mohli získať max. 20 bodov. V praktickej časti mohli získať max. 80 bodov. Porota hodnotila dodržiavanie technologického postupu, kvalitu remeselného spracovania konštrukcie, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a vzájomnú spoluprácu žiakov.

Budúci remeselníci – tesári museli pri práci dbať na presnosť spojov na drevenej konštrukcii, rozmerovú a technologickú presnosť porovnaním s dokumentáciou k súťažnej úlohe. Súťažiace družstvá sprevádzal majster odborného výcviku.

Celkové poradie podľa medailového hodnotenia:
1.
SOŠ technická Prešov – Michal Semencov a František Šoltis
2.
Stredná škola stavebných remesiel Brno – Bosonohy – Patrik Fiala a Ondřej Novák
3.
SOŠ stavebná Žilina – Martin Vrabec a Andrej Hudec

Ďalšie umiestnenie bez uvedenia poradia:
SOŠ stavebná Nové Zámky – József Lörincz a Patrik Ajpek
SOŠ technická Košice – Dominik Lukáč a Oliver Kalafus
SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš – Šimon Buďvesel a Peter Mrázik
SOŠ Nitra – Jozef Čerešňa a Martin Obert

Súťaž budúcich remeselníkov bola súčasťou sprievodného programu veľtrhu Coneco 2016 v Bratislave a mohli ju sledovať aj návštevníci výstavy. Takto sa profesia STRECHÁR dostáva do povedomia verejnosti a môže napomôcť k náboru žiakov o uvedené remeslá. Školy nemajú dostatočný počet žiakov so záujmom o profesie, ktoré zastrešuje Cech strechárov Slovenska.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina