aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v marci 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery marec16Indikátor dôvery v obchode (11,0) sa v marci v porovnaní s februárom nezmenil, keď rast očakávaných podnikateľských aktivít bol eliminovaný výsledkom negatívneho hodnotenia stavu zásob a stabilizovaného vývoja súčasných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 88 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (17) v porovnaní s februárom nezmenilo. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opravy motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Úroveň zásob (10) medzimesačne stúpla o 2 p.b. a 87 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 39 % respondentov (o 6 % viac ako vo februárovom prieskume), znižovanie uviedlo 6 % respondentov (o 2 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 55 % firiem (o 4 % menej). Saldo v tomto ukazovateli (22), po očistení od vplyvu sezónnosti, kleslo o 3 p.b. Napriek tomu požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, veľkostných skupinách a krajoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa marcové saldo (26) zvýšilo o 2 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s februárom stav nezmenil, sezónne očistené saldo zostalo na hodnote 7. Rast počtu zamestnancov očakáva 14 % respondentov (nezmenený stav), 78 % respondentov (o 1 % menej) o zmenách neuvažuje a 8 % respondentov (o 1 % viac) počíta s ich znižovaním. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom a v oprave motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (77 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený (je to o 2 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci). Rast cien očakáva 13 % respondentov (o 4 % viac) a pokles 10 % respondentov (o 2 % menej). Výsledné saldo (-3) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 1 p.b. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Bratislavského kraja a podľa veľkostných skupín s výnimkou firiem s 20 až 49 zamestnancami. Podľa sektorov budú ceny zvyšovať podniky v maloobchode s pohonnými hmotami a predajom motorových vozidiel, ostatné sektory očakávajú znižovanie cien.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako vo februári, v dôsledku čoho sa saldo (24) zvýšilo o 4 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), nízky dopyt (44 %), legislatívu (39 %) a vysoké prevádzkové náklady (33 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je na úrovni februára.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery marec16 big

Indikator dovery marec16 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina