aktuality

Marcové normy si všímajú výrobky na ochranu detí

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevene hrackyVo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2016 v časti Marcové normy STN 2016 je uvedených 68 nových predpisov, 9 zmien a 5 opráv doterajších noriem.

Spracovania dreva sa nové normy dotýkajú iba technológie výroby hračiek a ochrany detí. Marcové normy uvádzajú aj niekoľko predpisov z oblasti elektrickej energie pri projektovaní domov a drevostavieb.

• STN EN 71-1 (94 3094) • Bezpečnosť hračiek. Časť 7: Farby na nanášanie prstami. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 71-7: 2014)

• STN EN 16654 (94 3101) • Výrobky na ochranu detí. Zariadenia do dverí na ochranu prstov prispôsobené pre spotrebiteľa. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN 1654: 2015)

• STN EN 16325+A1 (38 0007) • Osvedčenie o pôvode energie. Osvedčenie o pôvode elektrickej energie (EN 16325: 2013/A1: 2015)

• STN EN 60320-1 (35 4508) • Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 60320-1: 2015; IEC 60320-1: 2015)

Opravy STN sa týkajú činnosti dizajnérov:

• STN EN 62560/A1/AC (36 0292) • Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie pri napätí > 50 V. Požiadavky na bezpečnosť. Oprava A1/AC. (EN 62560: 2012/A1: 2015/AC JUN:2015; IEC 62560: 2011/ AMD1: 2015/ COR1: 2015)

• STN EN 60598-1/AC (36 0600) • Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky. Oprava AC. (EN 60598-1: 2015: AC Nov: 2015; IEC 60598-1: 2014/ COR1: 2015).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina