aktuality

Nad zákazem práce mladistvých se dřevem se začíná vyjasňovat

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SUSO Mafell 1mOd 1. 9. 2015 je účinná vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), která mj. zakazuje vystavovat žáky do 18 let expozici prachu z „tvrdých dřev“.

Tato „nedomyšlená“ vyhláška oprávněně vyvolala nevoli v odborných kruzích včetně odborného školství v oblasti vzdělávání v dřevozpracujících oborech.

Do problému se aktivně vložila také Asociace českých nábytkářů s cílem zabránit negativním dopadům, které tato vyhláška může mít nejen na odborné školství, ale i na celý dřevozpracující průmysl.

„Na základě této vyhlášky je v podstatě vyloučené provádět praktickou výuku v oboru truhlář, případně dalších profesí, kde mladiství žáci a studenti přichází do styku s opracováním dřeva. Jedná se o tzv. tvrdá dřeva, nicméně při pohledu na konkrétní výčet těchto dřevin je nutné konstatovat, že se nejedná pouze o tvrdé dřeviny, ale i o dřeviny měkké,“ konstatuje Ing. Martin Čudka, prezident AČN, v dopise, zaslaném ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Upozorňuje také na to, že podobné nařízení v takto nekompromisním výkladu nikde v Evropě neplatí. „Pokud bude v České republice platit i nadále, jsou české podniky touto legislativou před zahraniční konkurencí znevýhodněny. A takovéto znevýhodnění bude bohužel mít ekonomické i morální dopady na společnost,“ píše dále v dopise a dodává, že na trhu jsou běžně dostupné ochranné pracovní prostředky, které mladistvé při práci se dřevem dostatečně ochrání.

I díky tomuto kroku AČN se podařilo iniciovat jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jehož výsledkem je pozměňovací návrh k vládnímu návrhu novely školského zákona, který právě projednává Poslanecká sněmovna. Pokud ho schválí, mělo by podle novely platit, že při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí a za předpokladu použití ochranných prostředků, vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu.

Pozitivní je, že za návrh AČN se vyjádřením ministra Mládka postavilo MPO. Již v tuto chvíli lze výsledek označit za další úspěch AČN na poli legislativy dotýkající se dřevozpracujících a nábytkářských oborů.

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina