archív aktualít rok 2015

Požiar odhaľuje slabé miesta drevostavieb

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Poziar drevostavby3Odborný sprievodný program k výstave Fireco 2015 v Trenčíne (28.–30. mája 2015) zamerali na tému „Drevo ako ekologický materiál“. Z prednášok vyplynuli námety pre odbornú verejnosť o protipožiarnej bezpečnosti dreva, konštrukcií a výrobkov z dreva.

Úvodné referáty 2-dňového odborného seminára priniesli štatistické pohľady na rozbor požiarovosti prírodného prostredia v období 2000 – 14, prístupy k stanoveniu zraniteľnosti územia, posudzovanie vhodnosti nasadenia hasičov pri požiaroch.

Aktuálnu tému „Požiar odhaľuje slabé miesta drevostavieb“ spracoval prof. Ing. Anton Osvald, CSc. zo Žilinskej univerzity. Jednotlivé kapitoly referátu priblížili:

  • Drevo – požiarne bezpečný stavebný materiál
  • Faktor fyzikálnych vlastností dreva
  • Autoretardačná schopnosť – zuhoľnatená vrstva dreva ako „ochrana“ nosných drevených prvkov (vrátane výpočtov)
  • Obvodová konštrukcia drevostavieb
  • Viacpodlažné drevostavby

Ďalšie detaily uviedol Ing. Štefan Galla, Ph.D. – Testovanie požiarnotechnických parametrov vybraných druhov dreva pre účely zisťovania príčin vzniku požiaru.

Záverečné referáty priblížili nové materiály pri hasení požiarov. Celkom odznelo 11 pôvodných vedeckých prác, ktoré obsahuje zborník iba v elektronickej podobe „Manažment rizík požiarov v prírodnom prostredí“.

Fireco 2015 tvorila výstava s 2-ročnou periodicitou na výstavisku Expo Center v Trenčíne. Výstavy sa zúčastnilo 28 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska na ploche 2280 m² s množstvom sprievodných hasičských súťaží.

Ilustračné foto: Demonštrácia požiaru drevostavby

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina