archív aktualít rok 2011

Jak se do Lesů volá, tak se z nich ozývá

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

lesTendr Lesů ČR, zdá se, začíná vyvolávat vášně. Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů (AČMD) dne 24.10.2011 informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR. Proti tiskové zprávě AČMD se dne 26.10. svojí zprávou ohradil státní podnik Lesy ČR (LČR).

Ze zprávy LČR je podle podniku „čitelná pokračující snaha této asociace a jejího prezidenta Zdeňka Valného očerňovat a poškozovat státní podnik Lesy ČR šířením nepravdivých a lživých tvrzení, tentokrát o velkém dluhu společností holdingu Less k podniku Lesy ČR. Tvrzení AČMD a pana Valného o existenci velkého dluhu Less&Forest k podniku Lesy ČR není pravda.“

Jak ale vyplývá z následného vyjádření AČMD ze dne 27.10., LČR si patrně trochu „po svém“ vysvětlily některé informace ze zprávy AČMD – že by v duchu rčení o potrefené huse?

AČMD ve svém vyjádření na upřesnění mj. uvádí: Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky tendrů neobsahují požadavek na bezdlužnost účastníka vůči zadavateli a vzhledem k reálným rizikům insolvence potenciálních smluvních partnerů v případě, že vítěz tendru vycházel při konstrukci nabídky z nereálných odhadů cen dříví či služeb v roce 2012, či v případě, že vítěz tendru disponuje značným zadlužením, doporučila AČMD ministru zemědělství mimo jiné:
• Prověřit míru zadluženosti vítězů tendru vůči zadavateli a existenci splátkových kalendářů mezi vítězem tendru a Lesy ČR a VYLOUČIT tak, že v případě insolvence smluvního partnera Lesů nebude případný dluh za dříví „při pni“ umocněn neplněním splátek dalších dluhů.
• Prověřit riziko insolvence vítěze tendru a míru spolehlivosti bankovních garancí.

AČMD je názoru, že tyto kroky mohlo iniciovat v souladu s plněním povinností při správě cizího majetku samotné vedení Lesů ČR a požadavek na bezdlužnost soutěžitele vůči zadavateli či prověření jeho bonity solventnosti mělo být součástí podmínek tendrů letošních i loňských.

AČMD zdůrazňuje, že její tisková zpráva nehovoří o jakékoli konkrétní společnosti, tedy ani o společnosti Less&Forest, ani o holdingu LESS, jak podsouvá TZ Lesů ČR, ale výhradně obecně o „vítězích tendru“, tedy o všech společnostech, s nimiž míní Lesy uzavřít nové smlouvy.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina