aktuality dřevostavby

Výsledky súťaže DREVOSTAVBA ROKA 2023

Drevostavby_DR2023
Drevostavbou roka 2023 je Rodinný dom Borinka zhotoviteľa Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou, autorov projektu Ing. arch. Daniela Kubiša a Ing. Martina Plošického. Foto: Matúš Nedecký
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) tradične organizuje súťaž DREVOSTAVBA ROKA, do ktorej členské spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok. V tomto ročníku bolo za rok 2023 nominovaných 14 stavieb, ktoré boli predstavené nielen v eDM 4/2024, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk a odbornom portáli www.drevmag.com.

Súťaž bola – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická. Laická verejnosť hlasovala nielen na internete, ale aj priamo na veľtrhoch CONECO – RACIO­ENERGIA 2024 v Bratislave (20.–23. 3. 2024) a Nábytok a Bývanie 2024 v Nitre (24.–28. 4. 2024). Každý, kto sa zapojil do internetového hlasovania, alebo odovzdal svoj hlas na lístku na veľtrhoch, bol zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotí Sekcia drevostavieb ZSD SR po skončení hlasovania.

V dňoch 3. až 21. 4. 2024 prebehlo súťažné konanie odbornej komisie na výber „Drevostavby roka 2023“. Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda, profesor na Technickej univerzite vo Zvolene, vedúci Katedry Drevených stavieb na Drevárskej fakulte; Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry; Ing. arch. Tomáš Guniš – projektovo architektonický špecialista so zameraním na trvalú udržateľnosť; doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – docent na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a uznávaný odborník na drevené stavebné konštrukcie; Ing. Matúš Kollár, PhD. – aktívny projektant drevených konštrukcií.

Odborná komisia posudzovala a bodovo hodnotila komplexnú architektonickú a stavebnú kvalitu, užívateľský komfort, energetickú hospodárnosť, trvalú udržateľnosť a uhlíkovú stopu diela.

Výsledky súťaže vyhlásila odborná komisia na výstave Nábytok a Bývanie 2024 v Nitre 25. 4. 2024.

Výsledky odbornej komisie

1. miesto – Rodinný dom Borinka zhotoviteľa Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou, autori projektu: Ing. arch. Daniel Kubiš, Ing. Martin Plošický

Decentná, jednoduchá, ale pritom výrazná architektúra. Pozitívne treba hodnotiť, že dom ponúka niekoľko stupňov intimity exteriérových priestorov – od otvorenej záhrady, cez závetrie „za paravánom“ až po uzavreté átrium.

Filozofia objektu je postavená na prelínaní interiéru s exteriérom formou „otvoreného“ domu. Zelené plochy sú poeticky vtiahnuté do samotného pôdorysu. Vytvárajú tak niekoľko intímnych rôznorodých zón. Drevené terasy, časti ochodze s vertikálnymi drevenými lamelami chránia pred pohľadmi zvonka, zároveň umožňujú vizuálny kontakt zvnútra.

Objekt je mierne nadvýšený nad terénom, je jednoduchého kubusovitého tvaru. Plochá strecha je pokrytá vegetačnou zeleňou. Konzolovito vyložené prekrytie terás je perforované výrezmi, ktoré vytvárajú hru svetla a tieňa prostredníctvom tretej – strešnej roviny. Dom je charakteristický kontrastmi: uzavretosť – otvorenosť, svetlo – tieň, prírodný svetlý obklad – tmavý plechový povrch obvodových stien.

Rodinný dom je určený pre dvojčlennú rodinu, je jednopodlažný, bezbariérový s rozvoľnenou dispozíciou dennej časti. Na severnej strane pozemku sú situované technické priestory, sklad, garáž, sociálne zariadenia. Nočná časť je riešená nadštandardne, partneri majú samostatné kúpeľne so šatníkmi. Veľmi zaujímavo sú riešené vstupné priestory s vloženým kubusom šatníka a komory, bez zádveria – „letný“ vstup. „Zimný“ vstup je riešený pragmaticky cez priestor dvojgaráže a šatník.

2. miesto – Rodinný dom Bratislava – Devín zhotoviteľov Kontrakting krov hrou, s. r. o. a Kontrakting stavebné montáže s. r. o., Žilina, STAV-ZAT, s.r.o., TCQ Management s.r.o., autori projektu: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Filip Kandtavý, spolupráca: Ing. arch. Katarína Rojková

Sochársky dojem, ktorý vytvára kombinácia kubických hmôt spolu s mono­chromatickou farebnosťou exteriéru jasne odlišuje tento dom od ostatných na ulici. Pritom však jeho mierka a členenie rešpektujú okolitú zástavbu.

Otvorený a veľkorysý interiér je v príjemnom kontraste s uzavretou, takmer pevnostnou architektúrou uličných fasád. Trojpodlažný objekt rodinného domu je pôdorysne tvarovaný a prispôsobený možnostiam trojuholníkového pôdorysu pozemku a využíva danosti terénu a existujúceho stromového porastu. Môžeme slovne opísať dielo ako architektonicky ucelené, harmonické, kompozično-výtvarne kubusovite rozohrané. V tmavom cédrovom vertikálnom obklade na pozadí prírodnej scenérie vzrastlej zelene pôsobí monumentálne.

Dispozične sú funkcie domu striktne delené na dennú a nočnú časť. Zo strany vstupu od ulice sú pod prístreškom realizované tri státia pre automobily so saunovým domčekom. Spoločenská miestnosť je odizolovaná od ruchu ulice technickou miestnosťou a hosťovskou izbou s vlastným sociálnym zázemím. Priestor obývačky, jedálne a kuchyne je spojený, je otvorený cez dve podlažia a s veľkými presklenými plochami pomyselne nadväzuje na exteriér: s výhľadmi na vodnú plochu bazéna, drevené podlahy terás, okolitú vzrastlú zeleň. Nočná časť domu je delená pre deti a rodičov podlažiami. Galéria – pracovňa, herňa je vizuálnym prepojením so spoločenskou časťou, má socializačný účel. 3. NP, „rodičovské“ podlažie s terasami, šatníkom a kúpeľňou, uzatvára dispozičný priestor.

Funkcie domu navzájom vzdušne komunikujú priehľadom presklenia medzi spálňou a kúpeľňou. Priestor schodiska a šatníka je presvetlený rozmernými strešnými svetlíkmi. Exteriér stavby korešponduje s interiérom vysoko kultivovaným výberom materiálov, farebnosti a dizajnov.

3. miesto – Rodinný dom Banská Bystrica zhotoviteľa HolzHaus s.r.o., Detva, autor projektu: Ing. arch. Tomáš Tornyos

Technologicky vyspelý, ale zároveň jednoduchý dom. Dom, pri ktorom sa podarilo dokonale skĺbiť dizajn a funkcionalitu. Riešenie tepelnej ochrany spolu s technickým vybavením radí budovu jednoznačne do kategórie „takmer nulovej“ s opciou „energeticky aktívnej“. Zároveň je koncepčne i technicky riešená nanajvýš aktuálna ochrana pred nadmernými tepelnými ziskami v lete.

Čo sa týka architektonického riešenia, jednoduchá kompaktná kubusovitá hmota rodinného domu tektonicky priznáva vnútorné usporiadanie jednotlivých funkcií. Vzniká tak prevýšenie obývacej časti formou bazilikálneho presvetlenia a ustúpenie terasy pod ochranu prestrešenia. Dynamizujúce tvarovanie „loggie“ dáva objektu pečať vlastnej identity a originality.

Prírodný materiál drevo je priznaný formou obkladu po celom obvode budovy. Svetlé drevo dáva autor do kontrastu s okennými otvormi, ktoré sú vertikálne kompozične zjednotené tmavou omietkou.

Hlavný vstup je vložený do priestoru krytej terasy a definitívne hovorí áno socializačnej funkcii. Dispozične je RD členený na dennú a nočnú časť. Vzdušný rozvoľnený priestor obývacej časti je zo severu presvetlený mäkkým bielym svetlom, južné presklenie je tienené spomínanou „loggiou“. Priestor kuchyne je dosvietený umelým osvetlením. Pracovňa so spálňou majú severnú orientáciu. Spálňa rodičov je prístupná cez šatník a má samostatnú kúpeľňu. Detské izby sú orientované na slnečnú stranu. Obe kúpeľne sú s oknami.

Autor v interiéri uplatňuje princípy minimalizmu. Prírodný materiál vo forme svetlého dreva v kombinácii s marmoleom (predpoklad) a výberom zariaďovacích predmetov, dizajnovo pôsobí mäkko, harmonicky a vysoko kultivovane.

Objekt má výborný tvarový koeficient na úsporu energií, maximálne využíva možnosti presvetlenia. Priestory šatníkov, úložných priestorov, technickú miestnosť umiestňuje v hĺbke dispozície.

Mimoriadna cena za stavbu občianskej vybavenosti s uplatnením dreva vo veľkorozponovej konštrukcii – OC Kaufland, Záhorská Bystrica dodávateľa drevených nosných konštrukcií, strešného plášťa a dreveného obvodového plášťa Kontrakting stavebné montáže s.r.o., Žilina, autori projektu: Architektúra: thoma architekten, Nemecko; PSP: GELB s.r.o., Bratislava; RP: team ABJ, s.r.o., Šamorín; VD, MD: Kontrakting stavebné montáže s.r.o., Žilina

Inžiniersky a konštrukčne veľmi zaujímavé dielo, ktoré sme bližšie predstavili v eDM 10/2023. Drevostavieb s takouto výmerou je u nás pomerne málo a využitie drevenej konštrukcie v komerčných priestoroch určite spopularizuje segment drevostavieb medzi širokou verejnosťou.

Mimoriadna cena za významnú obnovu – nadstavbu základnej školy s uplatnením masívneho dreva –Dostavba ZŠ I. Bukovčana 3 zhotoviteľa Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou, autor projektu: Ing. arch. Martin Hudec

Drevostavieb vo verejnej sfére je stále veľmi málo a toto je jedna z pozitívnych lastovičiek, ktoré sa už u nás objavujú. Navyše ide o veľmi vydarenú architektúru, ktorá jasne nadväzuje na modernistickú architektúru pôvodnej budovy a pritom sa od nej dokáže odlíšiť vlastným výrazom.

Zdroj: TS ZSD SR

Súvisiace články:

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština