dřevostavby

Výsledky súťaže DREVOSTAVBA ROKA 2022

DR2022
Drevostavbou roka 2022 je Drevostavba na Orave zhotoviteľa Kontrakting krov hrou, s. r. o. a Kontrakting stavebné montáže s. r. o., Žilina, autora projektu coolstock s. r. o.
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) tradične organizuje súťaž DREVOSTAVBA ROKA, do ktorej členské spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok. V tomto ročníku bolo za rok 2022 nominovaných rekordných 23 stavieb, ktoré boli predstavené nielen v eDM 4/2023, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk a odbornom portáli www.drevmag.com.

Súťaž bola – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická. Laická verejnosť hlasovala nielen na internete, ale aj priamo na veľtrhoch CONECO – RACIO­ENERGIA 2023 v Bratislave (22.–25. 3. 2023) a Nábytok a Bývanie 2023 v Nitre (26.–30. 4. 2023). Každý, kto sa zapojil do internetového hlasovania, alebo odovzdal svoj hlas na lístku na veľtrhoch, bol zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotila Sekcia drevostavieb ZSD SR po skončení hlasovania (po uzávierke tohto vydania eDM).

V dňoch 3. až 21. 4. 2023 prebehlo súťažné konanie odbornej komisie na výber „Drevostavby roka 2022“. Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda, profesor na Technickej univerzite vo Zvolene, vedúci Katedry Drevených stavieb na Drevárskej fakulte; Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry; Ing. arch. Tomáš Guniš – projektovo architektonický špecialista so zameraním na trvalú udržateľnosť; prof. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – profesor na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a uznávaný odborník na drevené stavebné konštrukcie; Ing. Roman Soyka, PhD. – statik drevených konštrukcií z praxe, Drevárska fakulta TU Zvolen.

Odborná komisia posudzovala a bodovo hodnotila komplexnú architektonickú a stavebnú kvalitu, užívateľský komfort, energetickú hospodárnosť, trvalú udržateľnosť a uhlíkovú stopu diela.

Výsledky súťaže vyhlásila odborná komisia na výstave Nábytok a Bývanie 2023 v Nitre 27. 4. 2023.

Výsledky odbornej komisie

1. miesto – Drevostavba na Orave zhotoviteľa Kontrakting krov hrou, s. r. o. a Kontrakting stavebné montáže s. r. o., Žilina, autor projektu: coolstock s. r. o. (35 bodov)

Dom zaujme na prvý pohľad nekonvenčným pôdorysným tvarom. Autor diela v ňom však účelne využil svahovitý terén pozemku v rozvrstvení jednotlivých priestorov podľa ich funkcie. Hmota stavby je ukončená pultovou strechou, ktorá kopíruje sklon terénu, ktorý zo severnej strany pôsobí celistvo. Pohľad z východu poskytuje plastické rozloženie trojúrovňovej stavby a tektonicky rozohráva vnímanie jednotlivých priestorov.

Podnož s dvojgarážou, technickými priestormi a vstupom do budovy je funkčne farebne a materiálovo priznaná. Výtvarne ukotvuje a zároveň podčiarkuje obytné a spoločenské priestory vrchných podlaží. Prízemnú časť autor ponecháva technickým a hospodárskym účelom, zároveň priamo prepája a opticky vedie návštevníka exteriérovým schodiskom, monumentálne, do hlavného ohniska deja – terasy s bazénom. Vytvorením polouzavretého mikropriestoru terasy – átriu priraďuje relaxačný charakter. Do átria sú sústredené priehľady a vstupy kancelárskych priestorov, zasadačky. Priestor átria je vizuálne prepojený presklenými stenami s interiérmi a jeho hlavnú os posilňuje pokračujúcim priehľadom a zároveň prechodom cez objekt až na bočnú terasu severnej fasády. Obdobne sú v kontakte s interiérom aj priestory vrchného podlažia v napojení na zadnú terasu.

Čelná východne orientovaná fasáda je výrazne akcentovaná priestorovým oknom v kontraste tmavého masívneho rámu, obklopená svetlou štruktúrou dreveného obkladu a stáva sa signifikantným znakom objektu pre prichádzajúceho.

Použité materiály, ich farebná kombinácia na fasádach je vysoko kultivovaná. Proporčnosť a prestriedanie plných a presklených plôch otvorov dodáva fasádam jemnú dynamiku v plnej harmónii a kontraste.

Použitie CLT panelov v konštrukcii stien zaradilo dom do vyššieho levelu v súlade so súčasnými trendami v architektúre drevostavieb – použité sú však veľmi kultivovane a citlivo. Tepelná ochrana s riešením fyzikálnej celistvosti vrátane vzduchotesnosti, obligátna rekuperácia a tepelné čerpadlo tak technicky na vysokej kvalitatívnej úrovni zastrešujú výnimočný architektonický projekt.

2. miesto – Rodinný dom Dolný Kubín zhotoviteľa Kontrakting krov hrou, s. r. o. a Kontrakting stavebné montáže s. r. o., Žilina, autor projektu: Ateliér VAN JARINA s. r. o. (33 bodov)

Stavba pôsobí uceleným dojmom, je kompaktná. Autor preferuje orientáciu budovy s hlavnými výhľadmi na prírodnú scenériu – s bonusovým výhľadom na miestne horské dominanty. Dom disponuje veľkorysým vnútorným priestorom, dominantným architektonickým prvkom je príjemná kombinácia strešných rovín a exteriérových materiálov, ktoré sú kompletne obložené dreveným prírodným materiálom, doplnené kontrastne tmavosivým oplechovaním striech a okenných otvorov. Južnú terasu a čelnú presklenú časť fasády na prízemí vhodne tieni prestrešením a aj vonkajšími roletami, čo reflektuje meniacu sa klímu v letnom období aj v danom regióne.

Ústredný obytný priestor je veľkoryso navrhnutý, presvetlený slnečným svetlom a zároveň difúznym severným svetlom. Je vertikálne otvorený až po strešnú rovinu, vizuálne prepojený s galériou a schodiskom.

Za zmienku určite stojí účelné riešenie vnútornej dispozície: Hosťovská izba je radená v diskrétnej zóne vstupu, WC a technickej miestnosti. Má priradený samostatný sprchový kút s umývadlom. Priestory spálne sú prístupné zo zóny kuchyne a jedálne. Spálňa má vstavaný šatník a priamy vstup do kúpeľne s infrasaunou. Obdobne má priamo prístupnú kúpeľňu aj spálňa na poschodí. Vstup do spálne je z obytnej galérie s plochou vyše 18 m2.

Zanedbaný nebol ani komplexný návrh vnútornej techniky prostredia s prvkami takmer nulového štandardu, s využitím obnoviteľných zdrojov (vrátane pasívnych solárnych ziskov) spolu s nadštandardne nadimenzovanou tepelnou ochranou. Dom tak skĺbuje nadštandardný užívateľský komfort s racionálnou prevádzkou.

3. miesto – Prístavba Zubnej kliniky zhotoviteľa Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou, autor projektu: Ing. arch. Daniel Kubiš (29 bodov)

Koncepcia návrhu prístavby a nadstavby zubnej kliniky je postavená na filozofii priznania nového v kontraste s existujúcou stavbou. Veľmi dobrý hmotový, materiálový aj konštrukčný kontrast k pôvodnej budove, odvaha ísť do iného riešenia pri občianskej budove. Vďaka priznanému drevu v interiéri vzniká príjemné prostredie pre pacientov.

Prístavbu a nadstavbu zhmotňujú v podobe zúženého hranola v odlišnosti farebnosti, materiálu a výrazu od existujúceho objektu. Uplatňujú drevo ako hlavný výtvarný materiál zo strany exteriéru vo forme vonkajšieho odvetrávaného roštu zo Sibírskeho smrekovca a Duglasky tisolistej. Exteriérový rošt pousiluje vertikalitu, zároveň prekrýva existujúcu podnož stavby. Okenné otvory kompozične podporujú a proporčne vyvažujú členenie fasády, sú zámerne opticky posadené v druhom pláne vnímania, sú prekryté predsadeným roštom a exteriérovými žalúziami. Kompozične prístavba a nadstavba v tvare pravidelného hranola pôsobí ucelene a harmonicky, vizuálne prostredníctvom fasádneho členenia autori dosahujú jej zoštíhlenie a prevýšenie.

Mäkkosť a prírodný charakter dreva autori premietajú do interiérov zubnej kliniky formou CLT panelov. Materiál dreva uplatňujú na prvkoch interiéru, vnútorných rámov okien a farebne zladených svetlohnedých vinylových podláh.

Jednotlivé priestory ambulancií, laboratória, čakárne, prednáškových priestorov sú presvetlené veľkými plochami okien, zasklených stien využívajúc difúzne severné, severovýchodné a severojužné svetlo.

Stavba predstavuje manifest využitia dreva vo svojej výrazovo-vizuálnej a architektonicko-tektonickej podstate.

4. miesto – Rodinný dom v Dúbravke zhotoviteľa Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou, autor projektu: Ing. arch. Marián Gombarček (22 bodov)

Rodinný dom môžeme charakterizovať čistou, jasnou kompozíciou. Dvoj­podlažná obytná časť realizovaná formou drevostavby je materiálovo priznaná aj zo strany exteriéru. Jednoduchá vertikálna kubusovitá hmota je asymetricky vložená do horizontálnej železobetónovej svetlej podnože, ktorá je konštrukčným priznaním základovej vane. S veľkou „ľahkosťou“ je osadený objekt rodinného domu do pomerne náročného terénu formou zapustenia prízemnej časti do svahu a využitím paralelného radenia jednotlivých priestorov pozdĺž terénnej vrstevnice.

Dispozično-prevádzkové riešenie je navrhnuté veľkoryso so striktným členením na dennú a nočnú časť. Autor jednotlivé dispozičné priestory zlučuje. Kuchyňu, jedáleň, obývaciu izbu s terasou prirodzene prepája prostredníctvom presklených plôch; ale aj vertikálnym otvorením priestoru formou galérie s poschodím. Vzniká tak nenásilné prepojenie interiéru s exteriérom. Zároveň polohovo oddeľuje dreveným kubusom hospodársku vstupnú, príjazdovú časť s parkingom a skladom od diskrétnej zóny – tienenej terasy. Funkčne ich prepája ochodzou, chránenou markízou, ktorá je zároveň slnolamom veľkých presklených otvorov dennej časti.

Obdobne autor diela zlučuje a jednoznačne vymedzuje priestory nočnej časti. Vytvára „veľkopriestor“ spálne rodičov, ktorý oddeľuje nábytkovým systémom na priestor šatníka a lôžkovej časti. K spálni rodičov pripája kúpeľňu so samostatným WC. Spálne detí sú navrhnuté obdobne s prehradením nábytkovou zostavou.

V interiéri priznáva drevené konštrukcie: prepája steny, stropy, plné zábradlie schodiska v jednotnom materiáli. Teplosť dreveného svetlého materiálu dáva do kontrastu s prvkami čiernej a svetlosivých plôch pohľadového betónu a liatymi sivými podlahami. Vytvára tak pocitovo vzdušný, presvetlený a otvorený priestor.

Zhrnutie: Nadčasový jednoduchý tvar, v podstate kocka ale vďaka polootvoreným exteriérovým priestorom nepôsobí nudne, horizontálne strešné roviny prístreškov dodávajú stavbe dynamiku. Použitie dreva a betónu je kombinácia materiálov, ktoré spolu dokážu dobre starnúť do krásy. Jednoznačnosť, kultivovanosť, čistota riešenia je známkou vysokej erudovanosti autora.

5. miesto – Barnhouse – stodolový dom zhotoviteľa JK SLOVAKIA nízkoenergetické montované stavby s.r.o., Lipany, autori projektu: Ing. Filip Akurátny, Mgr. Dominik Lazorík (21 bodov)

Archetypálny tvar, odvolávka na tradičnú vidiecku architektúru – vpredu omietaný dom, vzadu drevená „stodola“. Vtipné použitie dreveného laťovania ako tradičného vidieckeho prvku, tentokrát v modernej funkcii slnolamu.

Autor stavby inšpirovaný tradičným archetypom stodolovej stavby umiestňuje objekt rodinného domu na 11 metrov širokom pozemku. Severne orientovaný hlavný vstup do domu prekrýva a zároveň akcentuje arkierom. Centrálny rozvoľnený, vzdušný obytný priestor je prepojený s exteriérom západnou fasádou prostredníctvom krytej terasy, ktorá je tienená drevenou lamelovou rastrovou konštrukciou a konzolovitým vysunutím sedlovej strechy. Zároveň je interiér otvorený cez dve podlažia. Čelná stena je celopresklená.

Tvaroslovná jednoduchosť objektu stavby, zjednocujúci raster drevených lamiel, aj akcentujúci arkier nad vstupom do objektu vytvára výrazovo silný výtvarný uhol pohľadu na riešenie rodinného domu v obci Fintice.

Zdroj: TS ZSD SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština