reportáže

Od kácení přes výrobu a zpracování řeziva až k Hájence pod větrníky

Reportaz_Rajdreva
„Do budoucna bychom chtěli dřevařskou výrobu v Pavlicích ještě více utlumit nebo pronajmout a věnovat se hlavně provozu resortu Hájenka pod větrníky,“ říkají Lenka a Jaromír Kováříkovi z s.r.o. Ráj dřeva z Pavlic na Znojemsku. Foto: Ing. František Novák
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nejeden z podnikatelů v oboru prvotního zpracování dřeva pořezem, zejména pak v menších obcích, si po celou dobu provozované činnosti vystačí s kmenovou pásovou pilou a s následným prodejem řeziva drobným odběratelům z blízkého či vzdálenějšího okolí. Na druhé straně jsou však i tací, kteří lidově řečeno neusínají na vavřínech a svoji činnost stále rozšiřují. K nim patří i Jaromír Kovářík, majitel firmy Ráj dřeva s.r.o. z Pavlic na Znojemsku, který se s klesajícím odbytem v době covidové a následně i po ní rozhodl vyráběný sortiment rozšířit o dřevěné stavění a uplatnit ho pro vlastní potřebu při výstavbě rekreačního komplexu Hájenka pod větrníky, který vedle samotné výroby provozuje spolu s manželkou Lenkou v blízkosti nedaleké obce Štítary.

Jako jiní začal pořezem, ale především dubu…

Počátky podnikání a následnou stále se rozšiřující činnost dnes třiapadesátiletého Jaromíra Kováříka z Pavlic na Znojemsku jsme na stránkách Dřevařského magazínu podrobněji přestavili před více jak osmi lety v DM 1-2/2016.

Vzhledem k této poměrně dlouhé době je pro oživení informací třeba připomenout alespoň to, že jde o podnikatele s původní profesí, která je zcela mimo obor zpracování dřeva. Vystudoval střední veterinární školu, po jejímž absolvování byl krátce zaměstnán na veterinární správě, která po roce 1990 zanikla. Poté asi půldruhého roku pracoval jako skladník v temelínské elektrárně a další čtyři roky pak v lese jako dřevorubec na živnostenský list. Od roku 1996 začal dříví a následně i řezivo nejprve prodávat a po dvou letech také sám vyrábět a zpracovávat. A to ve vlastním výrobním areálu budovaném od roku 1997 na zelené louce na okraji obce Pavlice, kde postupně vyrůstaly nové výrobní haly v závislosti na stále se rozšiřujícím sortimentu.

Pilnice s kmenovou pásovou pilou je již dnes využívána jen pro pořez na objednávku nebo provozní potřeby firmy

Svoji činnost v oboru zpracování dřeva J. Kovářík zahájil již zmíněnou pilařskou výrobou s pásovkovou technologií, při které se oproti jiným začínajícím zpracovatelům primárně nezaměřil na pořez smrkové kulatiny, ale na technologicky náročnější zpracování dubu, jasanu, akátu a buku. Objem pořezu jeho firmy, v roce 2004 přetransformované na s.r.o. Ráj dřeva, se postupem let vyšplhal na zhruba 1500 kubíků ročně, z nichž více jak dvě třetiny činily výše uvedené listnaté dřeviny. Později se zaměřil také na smrkovou, borovou a modřínovou kulatinu, zpracovávanou hlavně pro vlastní spotřebu nebo na řezivo určené k prodeji.

…s téměř většinovým zhodnocením řeziva

Veškerá produkce řeziva (stavebního i truhlářského) byla od počátku činnosti J. Kováříka zhodnocována sušením, a kromě prodeje z větší části dále zpracovávána do řady…

Zobrazit celý článek v eDM 3/2024 >>
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština