reportáže

MINTAL – oči domu a okno do sveta

Reportaz_Mintal
Exteriér firmy MINTAL vzbudzuje zároveň zvedavosť, obdiv i záujem nahliadnuť dovnútra. Foto: PhDr. Peter Zemaník
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Hovorí sa, že oči sú oknom do duše človeka. Ak platí toto podobenstvo, potom sú okná domu očami do jeho duše i do duše jeho majiteľa. Ak niekto rozumie očiam – takým či onakým – je nenahraditeľný pre toho, kto oči vlastní – také či onaké. Je preto zvlášť zaujímavé, nahliadnuť do firmy, ktorá sa už takmer tri desaťročia svojho pôsobenia na Slovensku zameriava na „oftalmológiu budov“. A napriek tomu, že sklá – a teda okná všeobecne – nemajú rady tvrdé a špicaté predmety, robí to tvrdohlavo na špičkovej úrovni.

Ako to všetko začalo

Prvú licenciu, či vlastne tzv. živnostenské povolenie dostal ešte v roku 1988 na tzv. socialistické podnikanie v stolárstve. Najprv v pivnici, neskôr v garáži a potom v prenajatých priestoroch SAD vo Zvolene, neskôr opravovní na Sliači potom v odevných skladoch rozbiehal stolársku výrobu nábytku a interiérov. Aj firmy sa volali najprv Mintal interiér. Až neskôr sa Ing. Jozef Mintál dostal k tomu, aby vybudoval základy firmy, ktorú od roku 2005 rozvíja v Sielnici pri Zvolene. K oknám sa dopracoval postupne, ale v roku 1994 kúpil prvé profilové sady a frézy a vtedy sa láska k dreveným oknám začala. Aj firma sa „zbavila“ prívlastku interiér a dnes sa volá MINTAL. Bez dĺžňa. Aby ju spoznali aj tam, kde dĺžne nepoznajú. Veď aj inšpirácia a poznávanie technológií i princípov „oknárčiny“ prišlo odtiaľ, kde dĺžne nepoznajú.

Tridsať rokov je relatívne dlhý čas. Menia sa ľudia, technológie, vyvíja sa prostredie, zákazníci, požiadavky. Napriek tomu okná zostávajú v princípe tým, čím aj boli: očami domu.

„Sú najdôležitejšou súčasťou plášťa budovy, vypĺňanie stavebných otvorov sa stalo obľúbenou disciplínou stavebných architektov, a keďže papier znesie všetko, aj predstavy architektov niekedy narážajú na možnosti realizátorov. Nie kvôli technológiám, či spôsobe výroby, skôr kvôli naplneniu funkčnosti a spochybneniu oprávnenosti práve takého riešenia.“ – to sa už Drevársky magazín rozpráva s jedným z dvoch konateľov firmy MINTAL, druhou, nastupujúcou generáciou vo firme.

Ing. Roman Vajs o sebe hovorí, že je v podstate synom Jozefa Mintála, no nie je dôležité vŕtať sa v rodných listoch a skúmať genetickú zhodu, skôr je rozhodujúce to, že má v krvi lásku k rovnakému remeslu. Že od raného detstva bol pod jeho výchovnou rukou, ktorá ho neomylne smerovala k „oknárčine“. A napriek tomu – ba možno práve preto – že „oknárčina“ sa na Slovensku nedá študovať, sa rozhodol pre štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ing. Roman Vajs, konateľ firmy MINTAL

„Veď tie okná netreba vedieť len vyrobiť – čo sa mi vtedy zdalo relatívne jednoduché – ale treba ich vedieť, v prvom rade, predať,“ hovorí Ing. Roman Vajs s úsmevom a s odstupom skúsenosťami nadobudnutého fachmana. Až postupom času zistil, že „oknárčina“, ak ju chce robiť firma poctivo a do dôsledkov, si vyžaduje komplexné znalosti o fyzike, dreve, technológiách, inováciách, ekonomike i psychológii zákazníka.

Každý zákazník si vyžaduje individuálne riešenie

Dnes je firma MINTAL popredným výrobcom drevených a drevohliníkových okien na Slovensku a v technológii povrchovej úpravy je u nás lídrom. Zaujímalo nás, ako a čím rozvíjajú svoju firmu, ktorá nevzbudzuje pozornosť svojou veľkosťou (zamestnáva 25 ľudí), skôr vo vnútri zistíte, že dávajú dôraz na detail. Hoci už terajší vzhľad a architektonické riešenie exteriéru patrí k tým impozantným a nezabudnuteľným.

„Je to logické vyústenie našej snahy odlíšiť sa a zaujať aj vonkajším usporiadaním architektúry. Podarilo sa nám vyjadriť aj vnútorné nastavenie našich klientov, ktorí sú jedineční v tom, že každý z nich si vyžaduje individuálne riešenie. Našimi zákazníkmi sú v prvom rade individuálne realizácie, v ktorých sa nachádzajú často aj netradičné požiadavky, napríklad na veľkosť okien, či výplní a často musíme so zákazníkom dlho diskutovať, aby sme našli optimálne riešenie pre jeho predstavy,“ pokračuje Ing. Roman Vajs a dodáva:

„Nehovorím to preto, že hľadáme možnosti, ako si uľahčiť výrobu, ale preto, že mnoho zo zákazníkov si neuvedomuje, že to, čo nakreslí architekt je síce realizovateľné na tzv. hrubej stavbe, v procese výstavby, ale akonáhle už zákazník býva v hotovom priestore aj s upraveným okolím, bazénom, terasou, zeleňou či inými exteriérovými prvkami, je pomerne ťažké manipulovať so šesťsto kilovým oknom, či výplňou, ak ho treba vymeniť, lebo ho niekto – nedajboh – rozbil. A vtedy už nastáva problém. My už od začiatku musíme so zákazníkom v takomto prípade diskutovať, do akej miery sú jeho predstavy racionálne a vhodné.“

Napriek tomu je ťahákom pre oči zákazníkov zvonku a zvnútra o to viac nový priestor rokovacej miestnosti, ktorému dominuje obrovská presklená stena, otočená do krásnej panorámy. 3,4 krát 2,5 metra s výplňou ťažkou 560 kg. Jeho autorom je architekt Martin Boleš, s veľkým citom pre detail, ktorý v jeho návrhoch a realizáciách vidieť.

„Áno, aj tento náš nový priestor vytvára možnosť, ako rukolapne prezentovať výhody systému drevohliníkových okien a presklených výplní, ktoré sme schopní dodať zákazníkom. Cestu ku klientovi však musí dláždiť nielen dokonalá a kvalitná výroba, ale aj istá nadstavba od firmy, ktorá s klientom spolupracuje. Poradenstvo pred realizáciou a počas nej, lojálnosť ku klientovi, otvorenosť a dodržiavanie dohôd až po servis a špičkovú montáž.“

Nová automatická linka povrchovej úpravy okien

Firmu posúva vpred aj hlad po inováciách a investovanie do rozvoja technológií. Dôkazom toho je aj fakt, že firma MINTAL investovala do linky, ktorá ako prvá na Slovensku umožňuje automatizovaný robotický striekací proces povrchovej úpravy drevohliníkových okien. Linka je v plnej prevádzke viac ako rok a jej prínos zaujal ako zákazníkov tak aj širokú odbornú verejnosť a stanovil na Slovensku pomyselný etalón, ako má aplikácia povrchovej úpravy vyzerať profesionálne.

Linka pozostáva z motorizovaného dopravníka s nezávislým pohonom líšt so zhromažďovacou funkciou v sušiacom tuneli, z priebežnej flotačnej jednotky na nános impregnačných základov a medzivrstvy, zo striekacej kabíny so 7-osým striekacím robotom a čistiacej jednotky pre koagulačné čistenie odpadových vôd. Automatická linka zrýchlila striekacie časy na polovicu pôvodného času v porovnaní s manuálnym procesom povrchovej úpravy a rovnako prispela k zvýšeniu kvality nastriekanej vrstvy, rovnomernejšiemu a dokonalejšiemu nánosu náterových hmôt na kritických miestach. Vo firme tým dosiahli zvýšenie kapacity a efektivity výroby, výrazné zvýšenie kvality nastriekanej vrstvy zminimalizovaním vplyvu ľudského faktora. Je to zároveň prvá automatizovaná linka na povrchovú úpravu okien na Slovensku.

Zariadenie rekuperuje a vysokoúčinne čistí vzduch v striekacej zóne, pomocou vykurovania a vysokoúčinnej kondenzačnej jednotky skracuje sušiaci proces vo vytvrdzovacom tuneli, kde sa doba vytvrdzovania zredukovala až o 80 % a systém umožňuje rýchlu automatickú výmenu náterových látok. Jeho výhodou je aj to, že riadenie prebieha počítačom cez dotykové obrazovky na dvoch stanovištiach. Je to vysokovýkonný robot a jeho obsluha si vyžaduje jediné: obsluha umiestni dielce na nakladací žeriav a zvyšok procesu je plne automatizovaný. Pracuje so skenerom dielcov a automaticky si generuje striekací program pričom 7-osý robot zabezpečuje vyššiu efektivitu, rozsiahlejšie možnosti programovania, má väčší rozsah pohybov. Navyše, siedma os zabezpečuje dokonalejší a rovnomernejší nános náterových hmôt na kritických miestach ináč nedostupných pre nižšie úrovne robotov a v spojení s dvojtryskovou hlavou robota dosahuje výraznú úsporu času.

Pozrite si krátke video o fungovaní novej linky povrchovej úpravy okien vo firme MINTAL:

Ani špičková technológia však nenahradí tzv. ľudský faktor, na ktorom si u MINTALa dali vždy maximálne záležať. A na detailnom prepočítavaní koeficientov tepelnej priepustnosti, izolačných vlastností okien a odolnosti voči prehrievaniu. Je to veľká téma pre oknárov, pretože zmena klímy vedie aj na Slovensku k tomu, že teplých, slnečných dní je v roku viac a problémom presklených plôch začína byť ani nie únik tepla z miestnosti, ale – a to oveľa viac – prehrievanie interiérov pôsobením slnečných lúčov na presklené plochy. Dnes je situácia paradoxná v tom, že pri súčasných izolačných vlastnostiach užívateľ viac zaplatí na ochladzovaní interiéru v lete, než na vykurovaní interiéru v zime. Spolupracujú na riešení so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prof. Ing. Anton Puškár, PhD. je aktívnym riešiteľom podobných vedecko-výskumných úloh.

Oči domu a okno do sveta bude stále nevyhnutne potrebovať človeka, ktorý im rozumie. Očiam – takým či onakým – a je nenahraditeľný pre toho, kto oči vlastní – také či onaké. Je dobré vedieť, kde ho hľadať a nájsť.

Foto: autor a archív výrobcu

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština