aktuality

Nad pracemi studentů lze přimhouřit oči, nad prací kantorů nikoliv

Soutěžní přehlídka GRAND PRIX MOBITEX 2024 – STUDENT
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V rámci letošní soutěžní přehlídky GRAND PRIX MOBITEX 2024 – STUDENT bylo oceněno 11 návrhů, které hodnotitelská komise vybrala z celkem 92 prací přihlášených šesti středními a pěti vysokými školami z České a Slovenské republiky. Návrhy od 68 autorů měli možnost shlédnout návštěvníci veletrhu MOBITEX ve dnech 29.2 – 3.3., kde byly po celou dobu jeho konání vystaveny formou speciální expozice.

Při příležitosti 100 let od založení Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno byla prezentována i nesoutěžní kolekce klauzurních prací vytvořených z nevyužitých dílců poskytnutých firmou TON.

U prezentovaných návrhů je třeba ocenit především zajímavé a neotřelé nápady autorů – mladých návrhářů nezatížených praxí – a z tohoto hlediska je nutné poněkud „přimhouřit oči“ nad některými konstrukčními, respektive bezpečnostními nedostatky, které by je coby výrobky mohly diskvalifikovat při uvádění na trh. Z tohoto pohledu je naopak nutné vyjádřit kritiku směrem k vyučujícím – a to jak na úrovni středních, tak vysokých škol – přes které tyto mnohdy „nebezpečné výrobky“ prošly až do fáze finálního prototypu prezentovaného směrem k laické i odborné veřejnosti.

Podle propozic soutěže musí předložené návrhy splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti. Zatímco v případě prvních čtyř kritérií byly požadavky více či méně splněny, v případě funkčnosti tomu tak bylo jen částečně. S funkčností totiž úzce souvisí i bezpečnost, a ta u mnohých návrhů z pohledu požadavků platných evropských norem splněna nebyla. Zarážející na tom je především skutečnost, že tématem letošního ročníku soutěžní přehlídky byl DĚTSKÝ NÁBYTEK A HRAČKA.

Nicméně kreativní přístup studentů je třeba ocenit a touto optikou k výběru těch „nejlepších“ přistupovala i hodnotitelská komise.

Oceněné práce v rámci soutěžní přehlídky GPM–S

Dětská vysoká židle Sella 14, Eliška Svobodová (Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno) – 1. místo v kategorii střední školy a cena společnosti Design ATAK

Dětská vysoká židle Sella 14

Stínové divadélko, Lukáš Dvořáček (Škola umeleckého priemyslu Ružomberok) – 2. místo v kategorii střední školy

Stínové divadélko
Stínové divadélko

Hmatová kniha – O pejskovi a kočičce, jak si pejsek roztrhl kalhoty, Soňa Škorpilová (Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové) – 3. místo v kategorii střední školy

Hmatová kniha

Kolébka, Sára Káňová (Mendelova univerzita v Brně) – 1. místo v kategorii vysoké školy a cena čalounického řemesla

Kolébka

Dětské kolo Former, Michal Štalmach (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) – 2. místo v kategorii vysoké školy

Dětské kolo Former

Dětská postýlka Tuhletto, Lucie Štěpánková (Mendelova univerzita v Brně) – 3. místo v kategorii vysoké školy a cena Klastru českých nábytkářů

Dětská postýlka Tuhletto

Rozkládací dětská vysoká židle Pety, Petra Krupičková (Mendelova univerzita v Brně) – cena Národního centra nábytkového designu

Rozkládací dětská vysoká židle Pety
Rozkládací dětská vysoká židle Pety

Dětské odrážedlo Rooty, Marek Hanák (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) – cena truhlářského řemesla

Dětské odrážedlo Rooty

Za 1. místo v kategoriích střední a vysoké školy studenti získali finanční odměnu ve výši 10 000 Kč, za 2. a 3. místo odbornou publikaci.

Oceněné práce společností TON v rámci nesoutěžní kolekce klauzurních prací SŠUD Brno

Konferenční stolek Eala, Lucie Čermáková (Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno)

Konferenční stolek Eala

Stojan na květiny Daoren, Benjamin Handl (Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno)

Stojan na květiny Daoren

Němý sluha Bon-Ton, Marie Trubačová (Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno)

Němý sluha Bon-Ton
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština