aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2023

Ilustrační foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2023). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2023

• ČSN EN 12309-1 (06 1520) • Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 1: Termíny a definice

• ČSN EN ISO 3691-3:2017 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny (změna A1)

• ČSN EN ISO 12216:2023 (32 2212) • Malá plavidla –Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost (změna A11)

• ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

• ČSN EN 60335-2-103 ed. 2:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken (změna Z1)

• ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3:2023 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken (změna A1)

• ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3:2023 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken (změna A2)

• ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3:2023 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken (změna A11)

• ČSN EN 60335-2-53 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny (změna A1)

• ČSN EN 60335-2-53 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny (změna A2)

• ČSN EN 60335-2-53 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny (změna A11)

• ČSN EN 60335-2-31 ed. 3:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par (změna A1)

• ČSN EN 60335-2-31 ed. 3:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par (změna A2)

• ČSN EN 60335-2-31 ed. 3:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par (změna A11)

• ČSN EN IEC 60335-2-97 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

• ČSN EN IEC 60335-2-97 ed. 3:2023 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení (změna A1)

• ČSN EN IEC 60335-2-97 ed. 3:2023 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení (změna A11)

• ČSN EN 13442 (49 2135) • Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

• ČSN EN ISO 6076 (66 8636) • Lepidla – Pokládání podlahových krytin, dřevěných podlah, stěrkových hmot a obkladů – Specifikace velikostí zářezů zubových stěrek

• ČSN EN 927-5 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

• ČSN EN ISO 22477-2 (72 1008) • Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 2: Zkoušení pilot: statická tahová zkouška

• ČSN EN ISO 12241 (72 7006) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu

• ČSN EN 17678-2 (73 2440) • Montáž sestav pro dodatečné předpínání konstrukcí – Část 2: Hodnocení odborné způsobilosti osob

• ČSN EN 14024 (74 6036) • Kovové profily s přerušením tepelného mostu – Mechanické funkční vlastnosti – Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami

• ČSN 74 6350 (74 6350) • Kovové světlíky – Základní ustanovení

• ČSN EN 12153 (74 7204) • Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost – Zkušební metoda

• ČSN EN 12152 (74 7208) • Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost – Funkční požadavky a klasifikace

• ČSN EN ISO 18134-3 (83 8220) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

• ČSN EN 1729-2 (91 1710) • Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština