školy

Areál Technickej univerzity vo Zvolene potrebuje modernizáciu s kritériami zelenej univerzity

Skoly_TUZVO
Vizualizácia areálu TUZVO s architektonickým riešením vonkajšieho plášťa hlavnej budovy s použitím systému dvojitej zasklenej inteligentnej fasády. Render: Mário Pelka
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Vládnym nariadením č. 32 z 8. 7. 1952 vznikla Vysoká škola lesnícka a drevárska (VŠLD) vo Zvolene. Vysoká škola však nemala k dispozícii vhodný kompletný areál. Základné štúdie a vizualizácie nového vysokoškolského areálu vypracoval Ing. arch. Vladimír Dedeček v rokoch 1968–69. Stavebný projekt spracoval v rokoch 1975–78 Stavoprojekt Bratislava. Realizáciu uskutočnili v rokoch 1977–84 Pozemné stavby Banská Bystrica.

Areálu VŠLD (terajšej Technickej univerzity vo Zvolene – TUZVO) dominuje netradičný tvar auly oktagonálneho pôdorysu. Vstup do auly je z hlavnej budovy, ktorú tvorí dvojnásobne zalomený monoblok katedier, dekanátov a rektorátu klesajúci zo 7-podlažného krídla na južnej strane po 4-podlažné na východnej strane.

Univerzitný areál Technickej univerzity vo Zvolene z predhavarijného obdobia ešte so zachovanými kamennými obkladmi fasád hlavnej budovy a pôvodnou konštrukciou predsadených slnolamov. Foto: archív TUZVO

Exteriér hlavnej budovy dotvárajú závesné steny fasád. Predsadené slnolamy evokujú na vzhľad jemnú krajkovú štruktúru. Tento estetický prvok sa však narušil v júli 2020 po havárii kamenného obkladu obvodového plášťa vonkajšej konštrukcie slnolamov. Pád kamenného obkladu navyše ohrozil okoloidúcich. Po indikácii vážnych statických problémov zapríčinených pokročilou koróziou vedenie TUZVO požiadalo Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity a Ústav súdneho inžinierstva v Žiline o vypracovanie statických posudkov.

Vysoké riziko kamenného obkladu fasád

V posudkoch znalci z odboru Staveb­níctvo konštatujú, že: „Príčinou kolapsu nosnej časti fasády je postupné vyčerpanie únosnosti mechanických kotiev a riziko kolapsu ostatných častí fasád s kamenným obkladom realizovaných identickým spôsobom je vysoké.“ Taktiež uviedli, že: „Nutné je túto situáciu riešiť okamžite.“

Ďalšie konštatovania: „Pri prepočte únosnosti bol zistený havarijný stav nosnej konštrukcie slnolamov a je nutný okamžitý návrh opravy, aby nedošlo k ďalšiemu kolapsu. Vzhľadom na identifikované značné poškodenia a konštrukčné chyby betónových častí nie je možné kotviť do železobetónovej nosnej konštrukcie akýkoľvek ťažký obkladový systém fasády. Môže nastať ďalší kolaps a verejné ohrozenie.“

Vedenie TUZVO následne rozhodlo o odstránení kamenného obkladu a slnolamov, ktoré boli urýchlene demontované.

Stavebné a technické riešenie po polstoročí hodnotí prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – vedúci Katedry drevených stavieb Drevárskej fakulty TUZVO:

Budovy Technickej univerzity vo Zvolene sú považované za jedno z najvýznamnejších diel architekta Vladimíra Dedečka. Už v dobe návrhu a realizácie stavieb skladba plášťa nezodpovedala požiadavkám na…

Zobrazit celý článek v eDM 1-2/2023 >>
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština