školy

ŠVOČ 2024 na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen

Skoly_SVOC
Ocenení súťažiaci z Doktorandskej sekcie. Foto: archív DF TUZVO
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Dňa 16. mája 2024 sa na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (DF TUZVO) uskutočnil 64. ročník medzinárodnej konferencie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorej sa zúčastnilo viac ako sto študentov zo slovenských vysokých a stredných škôl, z Poľska a Českej republiky. Konferenciu slávnostne otvoril dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.

Prihlásených 60 prác bolo zaradených do siedmych sekcií, najviac – 17 v technologicko-technickej sekcii.

Najúspešnejšou školou v súťaži bola domáca Drevárska fakulta, ktorá získala šesť víťazstiev, tri druhé a tri tretie miesta. Tri umiestnenia obsadili SGGW Varšava, po jednom ČZU Praha, STU Bratislava, UMB Banská Bystrica a PULS Poznaň. Stredoškolskú sekciu ovládli žiaci SOŠ drevárskej Zvolen.

Vysokú úroveň prihlásených prác vyzdvihla garantka ŠVOČ doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. Víťazi získali okrem finančných a vecných cien aj predplatné odborného e-časopisu Dřevařský magazín, ktorý je mediálnym partnerom súťaže.

Ocenení študenti

 • Doktorandská sekcia

Prihlásených bolo 7 prác, z toho 6 z TUZVO, 1 z ČZU Praha. Ocenení:

 1. Ing. Anna Darabošová (DF TUZVO)
 2. Ing. Josef Bárta (ČZU Praha)
 3. Ing. Radek Kovařík (DF TUZVO)
 • Technologicko-technická sekcia

Do sekcie prihlásili 17 prác, z toho 12 z SGGW Varšava, 5 z TUZVO.

 1. Bc. Simona Molčanová (DF TUZVO)
 2. Olaf Pelc (SGGW Varšava) 2. Bc. Peter Truban (DF TUZVO)
 3. Nikola Kucharczyk (SGGW Varšava)

Ocenení súťažiaci z Technologicko-technickej sekcie

 • Sekcia bezpečnostné vedy

Prihlásili 8 prác, z toho 7 z TUZVO a 1 práca z MTF STU Trnava.

 1. Andrej Kabina (DF TUZVO)
 2. Bc. Veronika Muchová (DF TUZVO)
 3. Bc. Dávid Kopinec (STU Bratislava)

Ocenení súťažiaci zo Sekcie bezpečnostné vedy

 • Sekcia marketingu, obchodu a inovačného manažmentu

Prihlásených bolo 9 prác, z toho 8 z TUZVO a 1 z UMB Banská Bystrica.

 1. Bc. Sára Gálisová (DF TUZVO)
 2. Bc. Martin Synák-Varga a Bc. Šimon Štibraný (DF TUZVO)
 3. Bc. Jarmila Rusková (DF TUZVO)

Ocenení súťažiaci zo Sekcie marketingu, obchodu a inovačného manažmentu

 • Sekcia ekonomiky, manažmentu a podnikania

Do sekcie prihlásili 7 prác, z toho 6 z TUZVO, 1 z UMB Banská Bystrica.

 1. Bc. Miroslav Ivan (DF TUZVO)
 2. Bc. Veronika Chyláková (UMB BB)
 3. Bc. Miroslava Gondová (DF TUZVO)

Ocenení súťažiaci zo Sekcie ekonomiky, manažmentu a podnikania

 • Umelecko-dizajnérska sekcia

Prihlásené 4 práce, z toho 2 z TUZVO, 1 z PULS Poznaň a 1 z SGGW Varšava.

 1. Matúš Ivanko, Anna Sochorová a kolektív (DF TUZVO)
 2. Igor Borysiewicz (SGGW Varšava)
 3. Karolina Stefanowska (PULS Poznaň)

Ocenení súťažiaci z Umelecko-dizajnérskej sekcie

 • Stredoškolská sekcia

Prihlásených bolo 8 prác, všetky zo SOŠ drevárskej Zvolen.

 1. Ivana Kureková (SOŠ drevárska Zvolen)
 2. Michal Michna (SOŠ drevárska Zvolen)
 3. Adela Piarová (SOŠ drevárska Zvolen) 3. Martin Václavik (SOŠ drevárska Zvolen)

Ocenení súťažiaci zo Stredoškolskej sekcie

Cenu dekana Drevárskej fakulty TU Zvolen získal Bc. Martin Čulen z DF TUZVO za prácu Výroba OSB Next Generation hrúbky 22mm s podielom recyklovaného dreva, vypracovanú pod vedením školiteľa Ing. Jána Iždinského, PhD.

Cenou ZSVTS na TUZVO bol ocenený Bc. Ladislav Odstrčil z DF TUZVO za prácu Vizualizácia a zariaďovanie interiérov pomocou rozšírenej reality, ktorú vypracoval pod vedením školiteľa Ing. Petra Valenta, PhD.

Cenu dekana Drevárskej fakulty TU Zvolen získal Bc. Martin Čulen z DF TUZVO (vľavo) a Cenou ZSVTS na TUZVO bol ocenený Bc. Ladislav Odstrčil z DF TUZVO

Zdroj: TS DF TUZVO
Foto: archív DF TUZVO

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština