aktuality

Nové výberové konania v odvetví lesného a drevárskeho hospodárstva v SR

Agrokomplex – Národné výstavisko v Nitre
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Na základe personálneho obsadenia vedenia š.p. LESY SR, zmien v organizácii odštepných závodov pristúpil zriaďovateľ – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so zámerom formovať novú dozornú radu. Aktuálne zloženie je od 15. 12. 2020 v čele s predsedom prof. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom.

Nové výberové konanie na členov dozornej rady vyhlásili (do roka a do dňa…) 16. 12. 2021 – na predsedu a štyroch členov dozornej rady. Žiadosti možno predkladať do 7. 1. 2022. Požadované sú špecifické kritériá na kandidátov: znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu na Slovensku, znalosť problematiky a súčasných podmienok š.p. LESY SR, ovládanie legislatívy, ktorá súvisí s činnosťou podniku. Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo 21. 12. 2021 výberové konanie na riaditeľa š.p. Agrokomplex – Národné výstavisko v Nitre. Prihlášky treba doručiť do 11. 1. 2022.

Národné výstavisko v Nitre ako prvé v roku 2022 organizuje medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry. Jubilejný 30. ročník veľtrhu Nábytok a bývanie plánujú v termíne 27. apríla – 1. mája 2022. Sprievodnými podujatiami budú Fórum dizajnu, výstava Moderné drevostavby a výstava GARDÉNIA. Pavilón N by mal patriť slovenským výrobcom nábytku a moderných drevostavieb. Drevárske a nábytkárske výstavy organizujú v Nitre od roku 1991.

Potenciálni uchádzači o post riaditeľa š.p. Agrokomplex – Národné výstavisko v Nitre musia písomne predložiť Stratégiu a koncepciu rozvoja š.p. v rozsahu 10 strán. Samotné výberové konanie bude ústnou formou.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština