aktuality

Národné lesnícke centrum od roku 2022 mení svoju organizačnú štruktúru

NLC_ZV
Sídlo vedenia Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Foto: Internet
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Od 1. januára 2022 platí na Národnom lesníckom centre (NLC) vo Zvolene nová organizačná štruktúra. Jej hlavným cieľom je zefektívnenie vnútorných riadiacich procesov.

V rámci napĺňania poslania a dlhodobého výhľadu pristúpilo NLC k organizačnej zmene, ktorá by mala zabezpečiť ako rozvoj ľudských zdrojov, tak aj rozvoj inovatívneho prostredia, zlepšenie transferu poznatkov a v neposlednom rade zefektívnenie interných procesov v rámci organizácie.

Po novom tvoria NLC tri ústavy – Lesnícky výskumný ústav, Ústav lesných zdrojov a informatiky a Ústav pre hospodársku úpravu lesov. Tie dopĺňajú dve odborné centrá – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky a Znalecké centrum. Rovnako bol takmer o polovicu zredukovaný počet riadiacich pracovníkov v rámci nižších organizačných zložiek.

NLC_ZV

„Nová organizačná štruktúra prinesie predovšetkým zefektívnenie vnútorného riadenia našej inštitúcie a spolu s pokračovaním digitalizácie schvaľovacích procesov zníži administratívne zaťaženie zamestnancov, ktorí sa tak budú môcť vo väčšej miere venovať odbornej práci pri riešení aktuálnych problémov lesného hospodárstva,“ uviedol generálny riaditeľ NLC, Ing. Peter Balogh, PhD.

NLC aj naďalej zabezpečuje pre lesné hospodárstvo v Slovenskej republike odborné obhospodarovanie lesov produkciou nových poznatkov a postupov, ktoré dokáže transferovať do lesníckeho plánovania a do lesníckych informácií. Výsledky činnosti následne sprístupňuje pre odborné rozhodovanie, ktoré vykonávajú lesníci celoživotne sa vzdelávajúci na NLC.

Od januára sa tiež oficiálne stal novým hovorcom Národného lesníckeho centra Ing. Igor Viszlai, PhD.: „NLC plánuje pokračovať v nastolenom trende z konca minulého roka a verejnosti predstavovať výsledky odbornej lesníckej činnosti pútavou a najmä zrozumiteľnou formou. Taktiež sa snažíme o profilovanie NLC ako odbornej inštitúcie, na ktorú sa môžu médiá, odborná aj laická verejnosť obrátiť so svojimi žiadosťami o poskytnutie údajov, či odborných stanovísk týkajúcich sa našich lesov a lesného hospodárstva.“

Zdroj: TS NLC

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština