aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2020

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2020). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2020

• ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
• ČSN EN 1527 (16 5761) • Stavební kování – Kování pro posuvné a skládací dveře – Požadavky a zkušební metody
• ČSN ISO 230-7 (20 0300) • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 7: Geometrická přesnost os otáčení
• ČSN EN 60704-2-3 ed. 3:2019 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí (změna A11)
• ČSN EN 17150 (64 6445) • Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích
• ČSN EN 17151 (64 6447) • Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích
• ČSN EN 17152-1 (64 6449) • Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy – Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek
• ČSN EN ISO 22637 (66 8624) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny – Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav
• ČSN EN ISO 22635 (66 8628) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety – Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí
• ČSN EN 12150-1+A1 (70 1570) • Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN ISO 29767 (72 7053) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
• ČSN EN ISO 16535 (72 7056) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
• ČSN 73 0802:2009 • 73 0802) • Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (změna Z3)
• ČSN 73 0804:2010 (73 0804) • Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (změna Z3)
• ČSN 73 0831:2011 (73 0831) • Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (změna Z2)
• ČSN 73 0833:2010 (73 0833) • Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (změna Z2)
• ČSN 73 0835:2006 (73 0835) • Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (změna Z2)
• ČSN 73 0843:2001 (73 0843) • Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů (změna Z2)
• ČSN P CEN/TS 16459 (73 0870) • Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
• ČSN EN 14081-1+A1 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 14081-1:2016 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 507 (74 7713) • Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu
• ČSN EN 508-2 (74 7715) • Střešní krytiny z plechu –Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 2: Hliník
• ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) • Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika (oprava 1)
• ČSN EN ISO 10551 (83 3558) • Ergonomie fyzického prostředí – Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí
• ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) • Ergonomie interakce člověk – systém – Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů
• ČSN EN 17214 (91 0274) • Vizuální hodnocení povrchů nábytku
• ČSN EN 716-1+AC (91 0606) • Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 1047-1 (91 6030) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti – Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky
• ČSN EN 15659 (91 6032) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti – Lehké ohnivzdorné skříně

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština