aktuality

Sprísnený postup pri náhodnej a kalamitnej ťažbe

Ilustrační foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Novelizovaný Zákon o lesoch v SR platí od 1. januára 2020. Prehodnocuje najmä podmienky vykonávania náhodnej ťažby. Sprísňuje režim hlásenia vzniku náhodnej kalamitnej ťažby. Ak náhodná ťažba presiahne 15 % zásoby porastu, uvedie sa to v novom opise porastového plánu. Alebo ak na súvislej ploche – viac ako 0,3 ha – vznikne náhodná ťažba, musí lesný hospodár nahlásiť vznik náhodnej ťažby Štátnej správe lesného hospodárstva SR.

Novelu zákona schválila NR SR v septembri 2019 po predložení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je základom a vstupnou správou koncepcie „Lesy pre spoločnosť“ ako súčasť Národného lesníckeho programu na roky 2021 – 2030. Nadväzuje na súčasný program platný ešte do 31. 12. 2020. Revidovaný Národný lesohospodársky plán SR objasňuje súhrn doteraz uskutočnených technických úprav v rámci politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Lesníci považujú navrhované opatrenia za strategický dokument. Doterajšiu benevolenciu v postupoch náhodnej, kalamitnej a plánovanej ťažbe im má postupne odstrániť vytvorenie Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie.

Ilustračné foto

 

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština