technologie

Chcete mít také 100% přehled o vaší výrobě?

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Inzerce

Společnost Bažant Interier z Přísnotic se specializuje na výrobu zejména luxusních zakázkových interiérů (viz reportáž ZDE). Zpracovává především plošné materiály, čemuž odpovídá i její technologické vybavení. Jeho základ tvoří moderní stroje (nářezové centrum, olepovačka hran a dvě CNC obráběcí centra) a návrhový a výrobní CAD/CAM software. Ten kromě toho, že zajišťuje kompletně celou přípravu výroby od návrhu přes kusovníky až po výrobní data pro stroje, také určuje pracovní časy jednotlivých operací. A s těmito časy pracuje další software, který firma používá, a sice výrobní informační systém eMISTR, který umožňuje sledovat, plánovat, vyhodnocovat a tím efektivně řídit veškeré výrobní procesy v reálném čase.

„Chápu, že některé zakázkové firmy stále ještě fungují na principu papírových náčrtků, pracovních výkazů, docházkové knihy apod. Já už si ale výrobu bez moderního výrobního a informačního systému, který umožňuje kvalitní a spolehlivou správu výroby, neumím představit,“ svěřuje se jednatel a spolumajitel společnosti Jaroslav Bažant a dodává: „U firem které takový systém nevyužívají, není nic neobvyklého, že nemají přehled o vytíženosti své kapacity a často zákazníkům naslibují zakázky v termínech, které pak nesplní. S výrobním informačním systém tento problém odpadá. Jakmile do něho zanesete zakázku, což trvá řádově několik minut až desítek minut, okamžitě vidíte zbývající kapacitu a zákazníkovi tak můžete sdělit reálnou dobu, kdy bude jeho zakázka vyrobena.“

Co je eMISTR?

Jak již bylo v úvodníku zmíněno, eMISTR je výrobní informační systém, který umožňuje sledovat, plánovat, vyhodnocovat a tím efektivně řídit veškeré výrobní procesy v reálném čase.

Základní funkcí systému je přesná evidence docházky a pracovních činností zaměstnanců. „Mistr nebo vedoucí výroby tak nemusí třeba celý den vkročit do dílny, a přesto má neustálý přehled v reálném čase o tom, co kdo zrovna dělá a jak dlouho to dělá, resp. co by měl dělat a nedělá,“ říká Ing. Michal Strach ze společnosti Agerit, která systém vyvinula, a dodává, že tyto činnosti může vedení firmy sledovat v kanceláři na monitoru počítače, ale i mimo kancelář v tabletu nebo mobilu. Tu stejnou možnost mají i zaměstnanci v dílně, kde je umístěna velká obrazovka a na ní mohou sledovat veškeré informace o zakázkách/operacích a mají neustálý přehled o plánech prováděných úkonů.

„Nám to pomáhá při vyhodnocování stavu zakázek, v jaké fázi rozpracovanosti se zrovna nachází, kolik času zbývá do jejich dokončení a podle toho můžeme třeba operativně objednávat materiál pro další zakázky,“ doplňuje Michala Stracha Jaroslav Bažant a pokračuje: „Hlavně nám to ale přináší zpracovanou docházku a přehled o tom, kolik kdo za měsíc skutečně odpracoval hodin a na čem konkrétně.“

Jak eMISTR pracuje?

Systém eMISTR je založen na technologii čárových kódů, RFID čipů, tabletů a dotykových obrazovek. Každý pracovník má přidělen tištený čárový kód nebo RFID čip a přiložením ke čtecímu zařízení se eviduje jeho aktuální činnost.

Ve výrobních prostorách jsou umístěny průmyslové, dotykové nebo mobilní terminály pro sběr dat, na kterých zaměstnanci jednoduše pořizují data do výrobního informačního systému o provedené práci na výrobních zakázkách. Před zahájením operace na zakázce, zaměstnanec pouze načte příslušný čárový kód z výrobní průvodky, což přináší výraznou úsporu času a minimalizuje riziko vzniku chyb oproti ručnímu vyplňování údajů o provedené práci. Po dokončení práce na rozpracovaném úkonu zaměstnanec buď zadá zahájení práce na dalším úkonu nebo přestávku či odchod z práce.

Na terminálu se zaznamenává také výdej materiálu ke spotřebě ve výrobě na konkrétní zakázku nebo odeslání (příjem) polotovaru do (z) kooperace.

Všechny záznamy jsou evidovány v centrálním počítači a systém s nimi může dále pracovat. Vedení firmy tak má např. možnost průběh pracovních činností na dílně sledovat na monitoru počítače v reálném čase nebo zpětně, a to v různých režimech. Může sledovat činnost a pracovní výkonnost jednotlivých pracovníků nebo aktuální stav rozpracovanosti u konkrétních zakázek, zda prováděné operace odpovídají nastaveným kalkulacím atd.

Kromě toho umí evidovat kusy, zmetky, materiál, nářadí, stroje, CNC, subdodávky, fakturaci, dodací listy, rozpracovanost výroby (např. pro potřeby inventury), kompletní skladové hospodářství. Dále plánování zakázek, vyhodnocení opakovaných zakázek aj.

Umí se přizpůsobit jakékoliv výrobě

eMISTR je vhodný jak pro sériovou, tak pro kusovou i atypickou výrobu a dokáže se přizpůsobit i různým výrobním specifikům firmy. Např. pro společnost Bažant Interiéry má z hlediska správy zakázek obrovský přínos především v její moderní lakovně (viz reportáž ZDE). Zatímco v truhlářské dílně je souběžně rozpracovaných třeba 10 zakázek, v lakovně je to až 60 zakázek, což dělá okolo 2000 lakovaných dílců měsíčně, resp. 100 dílců denně (reálná plánovaná kapacita celého řešení je 10 000 dílců měsíčně). Systém eviduje všechny zakázky a dílce s přesností na 1 kus.

„Zakázky do lakovny přebíráme na základě vyplněné excelové tabulky, kterou nám zákazník pošle a která se automaticky načte do systému. Systém každému dílci automaticky přidělí štítek s čárovým kódem. Při fyzickém přijetí zakázky si čtečkou zakázku načteme, čímž se automaticky vytiskne pás samolepek. Obsluha každý dílec zkontroluje, přeměří, porovná s tabulkou, nalepí na něho štítek a uloží do regálu. Každá případná chyba se tak snadno odhalí hned na začátku – ať už se jedná o mechanické poškození, špatný rozměr anebo chybějící dílec. Všechny zakázky, na nichž se pracuje nebo které se daný den mají expedovat, mohou pracovníci sledovat na velké obrazovce přímo v lakovně,“ vysvětluje princip systému Jaroslav Bažant.

Návratnost je v řádu měsíců

Kromě dokonalého přehledu o výrobě a eliminace chyb způsobených lidským faktorem přináší eMISTR i významné časové úspory díky zjednodušení nebo úplnému odbourání některých dříve prováděných činností. Např. v lakovně společnosti Bažant Interier tato úspora představuje cca 80 hodin měsíčně a návratnost investice je 9 měsíců. V zakázkové výrobě nábytku díky redukci některých činností a celkovému zefektivnění výroby byla návratnost investice vyčíslena dokonce jen na 4 měsíce!

Kontakt:

Agerit s.r.o.
Stará pošta 750
664 61 Rajhrad
tel.: +420 734 201 694
e-mail: info@emistr.cz
www.agerit.cz
www.vyrobaonline.cz

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština