školy

Drevárske zameranie SOŠ drevárskej vo Zvolene si udržiava prevahu

SOSD Zvolen
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Počet žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene rastie už tri školské roky za sebou. V súčasnom školskom roku 2017/18 má 421 žiakov, v drevárskych odboroch 262 žiakov denného štúdia (62 %). Po prvý raz má žiakov zapojených do duálneho vzdelávania: dvoch stolárov a piatich čalúnnikov. Žiaci tvoria 20 vyučovacích tried a vedomosti získavajú v šiestich študijných a dvoch učebných odboroch.

Na Deň otvorených dverí školy (8. 12. 2017) prichádzali deviataci z regiónu, ktorí sa informovali o zameraní štúdia nielen formálnymi a fádnymi prechádzkami v priestoroch školy, dielní, internátu, ale pripravenou propagáciou celého štúdia. Podujatie dostalo názov JAVOR a jeho 22. ročník prilákal – ako už tradične – aj bývalých absolventov a ďalších drevárskych odborníkov, aby mali možnosť hodnotiť uplynulé roky.
SOŠ drevárska je vo Zvolene už 55 rokov. Založená bola v roku 1922 a prvých 40 rokov pôsobila v Liptovskom Hrádku. Všetky podrobné informácie k 95. jubileu uviedol na decembrovom podujatí riaditeľ školy Ing. Pavel Laššák.

Experimentálne študijné odbory

S vtedajším názvom Stredná priemyselná škola drevárska prišla do Zvolena v školskom roku 1962/63 a mala jediné zameranie na piliarstvo. Súčasná budova slúži žiakom už polstoročie, od roku 1968. Študijný odbor Nábytkárstvo pribudol v roku 1984. Tieto základné študijné odbory sa rozdelili na špecializované smery pred štvrťstoročím, od roku 1993 na novokoncipované študijné odbory. V súčasnosti majú nosné odbory Tvorba nábytku a interiérov 76 žiakov, Drevárstvo a nábytkárstvo 54 žiakov (v aktuálnom školskom roku nemá maturantov). Zvláštnou kapitolou bola existencia študijného odboru Výroba hudobných nástrojov od roku 1995 a trvala 17 rokov do roku 2012. K priemyslovke pričlenili v roku 2004 susedné SOU drevárske, čo sa premietlo do názvu Združená stredná škola drevárska s trojročnými učebnými odbormi Stolár (v súčasnosti 36 žiakov) a Čalúnnik (5). Ďalšou reformou odborného vzdelávania v SR bol názov zmenený pred desaťročím na SOŠ drevárska Zvolen (2008).

Do vyučovania zaradili v školskom roku 2014/15 experimentálny študijný odbor Technik drevostavieb, tohto roku bude mať prvých 19 maturantov, celkom vzdelávajú 78 žiakov. V budúcom školskom roku 2018/19 pribudne ďalší experimentálny študijný odbor Technik drevárskych CNC zariadení. Špičkovú drevársku odbornosť dokladuje certifikovanie školy v roku 2014 ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva. Škola sa opiera o strategické firmy regiónu Bučina DDD Zvolen a DOKA Drevo Banská Bystrica. Do duálneho vzdelávania sa zapojili spoločnosti Lind Mobler Krupina, Trendwood-twd Banská Bystrica a MINTAL Sielnica.

SOŠ drevárska Zvolen má od školského roku 2016/17 podpísanú zmluvu s Nadáciou Kronospan. Konkretizovaná bola pre 17 prvákov. Zmluva pokračuje aj v školskom roku 2017/18 pre ďalších 15 prvákov. Žiakom garantuje výsledkové štipendium, ubytovanie a celodennú stravu zadarmo počas celého štvorročného štúdia. Podporuje zvyšovanie jazykových znalostí (3 hodiny týždenne), polročnú prémiu 50 € pri priemere známok do 2,0 z vybraných predmetov a vymeškaných menej ako 50 vyučovacích hodín (7 dní). Prihlášky na štúdium pre budúci školský rok je možné podať riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2018.

Osobnosti školy

SOŠ drevárska vo Zvolene každoročne oceňuje študentskú osobnosť. Víťazmi kategórií za rok 2017 sú:

  • Študent roka: Adrián Ševc – III.H
  • Drevár roka: Róbert Oravec – absolvent
  • Drevostavbár roka: Tomáš Schieber – IV.T
  • Dizajnér roka: Michal Očenáš – absolvent
  • Stolár roka: Kristián Bobok – II.S
  • Hasič roka: Dominik Kohút – IV.H
  • Mechanik roka: Filip Valach – IV.M
  • Športovec roka: Tomáš Nácesta – IV.H

Medzi súčasných študentov a pedagógov SOŠ drevárskej vo Zvolene prišla aj Elena Kaliská, reprezentantka SR vo vodnom slalome v športovej disciplíne K1. Slovensko reprezentovala od roku 1993. Stredoškolské štúdium absolvovala na SPŠ drevárskej Zvolen 1986–90. V roku 2007 úspešne dokončila vysokoškolské štúdium na Katedre telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Stala sa dvojnásobnou olympijskou víťazkou v roku 2004 v Aténach a v roku 2008 v Pekingu, kde bola aj vlajkonosičkou slovenskej olympijskej výpravy na otváracom ceremoniáli. Majsterkou sveta a celkovou víťazkou Svetového pohára bola v roku 2005. Je držiteľkou športovej Ceny Matildy Pálfyovej z roku 2006, získala ocenenie najúspešnejšej slovenskej kajakárky v roku 2007 a prezident SR jej udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy v roku 2010. Počas návštevy na SOŠ drevárskej vo Zvolene odhalili úspešnej absolventke školy a športovej osobnosti Elene Kaliskej pamätnú tabuľu na budove školy. Prítomní boli prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel, olympijskí víťazi v atletike Jozef Pribilinec (Soul 1988, chôdza na 20 km) a Matej Tóth (Rio de Janeiro 2016, chôdza na 50 km).

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív školy

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština