materiály

Pro individuální řešení výškově stavitelných stolů

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Ergonomie je jedním z parametrů, na které je při vybavování kancelářských pracovišť kladen stále větší důraz. Významnou roli zde hraje mj. výšková nastavitelnost pracovních stolů, u nichž je požadována možnost jejich přizpůsobení pro práci vsedě nebo vstoje. Spolu s tímto trendem roste i nabídka výškově stavitelných kovových podnoží s integrovaným pohybovým mechanismem. Zajímavé řešení v této kategorii výrobků představuje systém, který při minimální sortimentní šíři nabízí maximální rozměrovou i tvarovou variabilitu.

Současná nabídka výškově stavitelných podnoží má ve většině případů jedno společné: fixní půdorysný rozměr, který vymezuje rozměr stolu. Proto firmy, nabízející tento sortiment, musí mít ve svém portfoliu širokou škálu podnoží různých velikostí, aby mohly co nejlépe a co nejrychleji uspokojit požadavky architektů při navrhování pracovišť podle individuálních přání zákazníků. Přesto i tento široký sortiment představuje jisté omezení, a to zejména v případě požadavků na zcela atypické tvary apod. Jeden z evropských výrobců kovových podnoží však přišel s originálním nápadem, který nabízí řešení právě pro takové situace. Při minimální sortimentní šíři nabízí maximální rozměrovou i tvarovou variabilitu.

Hlavní myšlenka nápadu spočívá v použití samostatných výškově stavitelných nohou, které vzájemně nejsou spojeny žádnými luby ani trnožemi a připevňují se přímo ke spodní ploše stolové desky. Díky tomu mohou být umístěny ve kterémkoliv místě desky a v jakémkoliv počtu, což architektům otevírá takřka neomezené možnosti. Ovšem „nic není zadarmo“, a tak i toto řešení má svoje „ale“. Synchronizovaný vertikální pohyb teleskopických nohou nelze řešit tak jako u klasických podnoží, tj. jedním motorem a převodem na další nohy. V tomto případě musí být každá noha vybavena vlastní pohonnou jednotkou a jejich synchronizaci zajišťuje společná řídicí jednotka. K ní jsou motory připojeny prostřednictvím kabelů a stejně tak je každý motor pomocí vlastního kabelu připojen do sítě. Vzhledem k absenci lubů (z dutých profilů), které by umožňovaly skryté vedení, musel být problém s kabeláží řešen jiným způsobem, a to prostřednictvím stolového plátu zhotoveného z kompozitní desky s dutou vnitřní strukturou.

Kompozitní deska se skládá z minimálně dvou vnějších vrstev (DTD, MDF, překližka) a ze speciálního trojrozměrně lisovaného jádra. Jádro, které svým tvarem připomíná plato na vejce, je lisováno z přírodních rostlinných vláken získávaných z rychle rostoucích rostlin, jako je len, konopí nebo ibišek konopovitý (kenaf), zpracovaných do podoby impregnované plsti. Podle vyjádření výrobce nejsou používána fenolická ani formaldehydová lepidla a odpadním produktem při lisování je pouze voda. Na vnitřních plochách krycích desek jsou v přesném rastru vyfrézovány oblé prohlubně (jamky), kterými desky dosedají na vrcholy lisovaného jádra a v těchto místech jsou spolu slepeny. Jádro vytváří uvnitř desky dvouúrovňovou dutou strukturu, která umožňuje skrytý rozvod kabelů ve dvou na sebe kolmých směrech. Kabely mohou být vedeny přímo nebo mohou v libovolném místě změnit směr o 90°. Kabely mohou být také vedeny příčně přes sebe, přičemž každý kabel prochází jinou úrovní, takže jejich křížení je mimoúrovňové. Při vedení tak nedochází ke kolizím.

Kompozitní deska kromě toho umožňuje pevné kotvení spojovacích prvků, což garantuje pevné připojení nohou. Stabilitu stolu zvyšují dlouhé patky, kterými jsou nohy opatřeny na spodních koncích.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora

Systém využívající samostatné výškově stavitelné nohy nabízí vysokou variabilitu a flexibilitu při řešení pracovních stolů zcela atypických tvarů a velikostí

Plát stolu je zhotoven z kompozitní desky skládající se ze dvou krycích desek, mezi nimiž je umístěno jádro trojrozměrně lisované z rostlinných vláken, a vnějšího dokončovacího materiálu (laminát, folie, dýha aj.)

Vnitřní struktura desky umožňuje dvouúrovňovou kabeláž ve dvou na sebe kolmých směrech

Kompozitní deska umožňuje kotvení spojovacích prvků pro pevné přichycení nohou

Díky skryté kabeláži ve vnitřní struktuře desky mohou být všechny kabely vyvedeny v jednom místě

Pro synchronizovaný pohyb nohou jsou všechny pohony ovládány z jednoho místa pomocí elektronické jednotky

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština