aktuality

Významné výročia TU Zvolen podrobne pripomína knižná publikácia

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

TUZVO kniha mTechnická univerzita Zvolen predstavila novú reprezentatívnu knižnú publikáciu „Universitas Technica in Zvolen“ pri príležitosti troch významných jubileí vysokej školy. Pokrstil ju rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. spolu s bývalými prezidentmi Slovenska Dr. h. c. doc. JUDr. Ivanom Gašparovičom, CSc. a Dr. h. c. Ing. Rudolfom Schusterom, PhD.

Publikácia na takmer 200 stranách približuje minulosť a súčasnosť vysokoškolského vzdelávania lesníckeho a drevárskeho zamerania na Slovensku. Tematicky a obsahovo nadväzuje na publikáciu z roku 2012 a nesie v sebe environmentálny odkaz – 1 kniha = 1 strom, v podobe semienok jedle bielej.

Tohtoročným jubilejným dňom bol 26. september 2017 pri príležitosti začiatku nového akademického roku. Medzi významnými hosťami spolu s bývalými prezidentmi SR bol aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jaroslav Regec a prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš.

Technická univerzita Zvolen začala akademický rok 2017/18 na 4 fakultách s viac ako 2600 študentmi v 107 študijných programoch všetkých troch stupňoch štúdia. Rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť prepojenia technického vysokoškolského vzdelávania s modernou univerzitou 21. storočia, ktorej ťažiskom sú inovatívne technológie vo výskume.

Na akademickej slávnosti sa uskutočnila aj promócia čestného doktora TU Zvolen. Tento titul udelili prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. – rektorovi Univerzity Komenského Bratislava za medzinárodný prínos vo vysokoškolskej pedagogike a vo výskume v oblasti botaniky a ekogenotoxikológie.

„Cenu TUZVO“ udeľuje rektor iba raz za 5 rokov. Cenu získal za lesníctvo prof. Ing. Ladislav Paule, PhD., za drevárstvo prof. Ing. Ján Borota, DrSc., za ekológiu doc. Ing. Eva Michalková, PhD., za environmentálnu techniku Dr. Ing. František Simančík.

TUZVO doska mNásledne v parku pri areáli TU Zvolen odhalili pamätnú tabuľu „Významné lesnícke miesto“. Týmto LESY SR, š.p. vyhlásili Technickú univerzitu „z úcty k histórii a pre pamäť budúcich generácií za významné lesnícke miesto“. Pamätnú tabuľu odhalil generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Marian Staník spolu s rektorom TU prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD.

Technická univerzita Zvolen si v roku 2017 pripomína 255. výročie vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročie lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene.

Foto hore: Reprezentatívnu knižnú publikáciu TU Zvolen pokrstili bývalí prezidenti Slovenska Ivan Gašparovič a Rudolf Schuster, spolu s rektorom TU Rudolfom Kropilom

Foto vpravo: Odhalenie pamätnej tabule „Významné lesnícke miesto“ v parku TU Zvolen

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština