aktuality

Nová publikace: České lesy v datech a číslech

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Simanov Lesy mNárodní zemědělské muzeum právě vydalo publikaci „České lesy v datech a číslech“ profesora Vladimíra Simanova. Kniha určená odborné i laické veřejnosti pojednává o minulosti, vývoji a současnosti lesnictví České republiky a základních vlivech, jež na ně působí. Akcent je kladen jak na produkční, tak na mimoprodukční funkce lesa a obor lesnictví je zde představen ve své mnohovrstvé komplexnosti.

Publikace čtenáři nabízí pestrou škálu údajů, vytěžených z mnoha rozptýlených informačních i statistických zdrojů. Zjištěná data jsou analyzována, vyhodnocena a přehlednou a názornou formou prezentována prostřednictvím tabulek a grafů. Sledováním dílčích součástí lesnictví z dlouhodobé časové perspektivy a zasazením problematiky do širšího ekonomického i sociálního kontextu přináší kniha řadu koncepčních závěrů, důležitých pro budoucí vývoj lesního hospodářství, potažmo pro tvorbu lesnické politiky v České republice. Odborná fundovanost je vyvážena obecnou srozumitelností a čtivostí. Publikace, nemající v této kvalitativní úrovni v současné době konkurenci, může být velmi dobrým podkladem pro další vzdělávání pedagogů a studentů lesnictví na všech stupních.

Autorem knihy je Ing. Vladimír Simanov, CSc., emeritní profesor Ústavu lesnické a dřevařské techniky LDF MENDELU a přední renomovaný odborník v oblasti lesního hospodářství. Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem vydal v roce 2015 publikaci Vývoj lesnické techniky v českých zemích v letech 1945 – 1992.

Publikace České lesy v datech a číslech je v prodeji v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné, Kostelní 44, Praha 7, případně lze objednat e-mailem: jana.kubelkova@nzm.cz

Více informací o publikacích na www.nzm.cz.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština