aktuality

Augustové normy v SR: nové zameranie noriem, zmeny, opravy

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Drevostavba skladba steny1Augustové normy vo Vestníku pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva ÚNM SR prinášajú 169 nových noriem, ktoré vstúpili do platnosti v SR. Uvádzajú aj 21 zmien a 8 opráv noriem, ktoré boli doteraz v platnosti.

Časť nových noriem sa zaoberá energetickou hospodárnosťou budov

• TNI CEN/TR 12831-2 (06 0210) • Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť 2: Vysvetlenie a opodstatnenie EN12831-1, Modul M3-3 (CEN 12831-2: 2017)
• TNI CEN/TR 15316-6-1 (06 0227) • Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 6-1: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-6-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4. (CEN/TR 15316-6-1: 2017)
• TNI CEN/TR 15316-6-4 (06 0237) • Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 6-4: Vplyv a opodstatnenie EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1 (CEN/TR 15316-6-4: 2017)
• TNI CEN/TR 15316-6-4 (06 0237 • Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek a účinnosti systému. Časť 6-7. Vysvetlenie a opodstatnenie15316-4-4, Modul M8-3-4, Modul M8-8-4, Modul M8-11-4 (EN 15316-6-7:2017)
• TNI CEN/TR 15378-2 (06 0804) • Energetická hospodárnosť budov. Vykurovacie systémy a DHW v budovách. Časť 2: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11 (CEN 15378-2: 2017)
• STN EN 16573 (12 7004) • Vetranie budov. Skúšanie funkčných charakteristických komponentov pre budovy na bývanie. Multifunkčne vyvážené vetracie jednotky pre rodinné domy vrátane tepelných čerpadiel (EN 16573: 2017)
• STN EN 50849 (36 8012) • Núdzové akustické systémy (EN 50849: 2017)

Biomasa a biopalivá

• STN EN ISO 18134-2 (65 7406) • Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 2: Celková vlhkosť. Zjednodušená metóda podľa ISO 18134-2: 2017. (EN ISO 18134-2: 2017; ISO 18134-2: 2017)
• STN EN 16640 (65 9812) • Výrobky založené na biomase. Obsah založený na biomase. Stanovenie obsahu uhlíka založeného na biomase s použitím rádio uhlíkovej metódy (EN 16640: 2017)

Odolnosť proti nárazu a požiaru

• STN EN 13119 (74 7000) • Závesné steny. Terminológia (EN 13119: 2016)
• STN EN 14019 (74 7009) • Závesné steny. Odolnosť proti nárazu. Funkčné požiadavky (EN 14019: 2016)
• STN EN 54-13 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompaktibility a prepojenosti súčastí systému (EN 54-13: 2017)

Ilustračné foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština