odborné témy

Inšpiratívne pokračovanie

OT_IHF
Pohľad do auditória veľkej prednáškovej sály poskytoval počas všetkých troch dní rovnaký obrázok. Plný dom zainteresovaných poslucháčov. Foto: PhDr. Peter Zemaník
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Po dvojročnej nútenej prestávke (nebudem rozpisovať dôvody, lebo ich všetci covidujeme, pardon, evidujeme) sa na prelome novembra a decembra (od 30.11. do 2.12.2022) uskutočnil už 26. ročník najväčšieho odborného podujatia pre fachmanov na stavby z dreva Internationales Holzbau-Forum (IHF) v Innsbrucku. Na ploche dvojpodlažného kultúrneho centra sa zišla odborná verejnosť nielen vystavovateľov svojich produktov pre drevostavby (materiály, spoje, okná, zatepľovacie systémy, developerské projekty a pod.), ale aj realizátori, projektanti, architekti, investori, stavbári, výrobcovia, prosto crème de la crème dynamicky sa rozvíjajúcej celoeurópskej branže. Viac ako 2600 účastníkov konferencie z 36 štátov sveta. A viac ako 175 vystavovateľov v rámci konferencie – to svedčí o obrovskom záujme o drevostavby.

Impozantné, inšpiratívne, indikatívne

Všetky tri atribúty bez výnimky pasujú aj na vlaňajšiu 26. edíciu konferencie (IHF), ktorá si našla pevné miesto v kalendári svojich priaznivcov. A tých z roka na rok pribúda. Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť – hovorí jedna múdrosť a po osobnej skúsenosti musím toto konštatovanie len potvrdiť.

Pohľad do auditória veľkej prednáškovej sály poskytoval počas všetkých troch dní rovnaký obrázok. Plný dom zainteresovaných poslucháčov

Z roka na rok sa aj na domácom trhu presviedčame, že popularita montovaných stavieb na báze dreva stúpa. Verejnosť a zákazníci pomaly, ale isto prestávajú veriť mýtom, ktoré sa okolo drevostavieb šíria. Priemysel montovaných drevostavieb podporuje transformáciu stavebného sektora na neutrálny stavebný fond. To je možné nielen vďaka využitiu obnoviteľnej suroviny, ako drevo bezo sporu je, ale aj vďaka energeticky efektívnej drevenej konštrukcii v sériovej výrobe. Je to preto, že digitálne a automatizované pracovné procesy udržujú nízku spotrebu energie a znižujú emisie. Nepretržitá optimalizácia procesu rezania navyše zaisťuje na milimeter presnú výrobu s minimálnou spotrebou energie a minimalizuje množstvo odpadu štandardizáciou formátov. Navyše, informácie o type, rozsahu a umiestnení použitých zdrojov zaisťujú, že dekonštrukcia budovy je zohľadnená už v štádiu plánovania a že sú identifikované možné spôsoby ďalšieho využitia použitého dreva v recyklovaných materiáloch. Nehovoriac o cenovom zvýhodnení pre klientov, ktorí za krátky čas od podpisu zmluvy dostanú hotový dom v pevnej cene, ktorú neovplyvní dĺžka procesu výstavby.

Neistá ekonomická klíma a mnohé výzvy, ktoré s ňou súvisia a premietajú sa do stavebného priemyslu, podporili hlad po informáciách. To sa, zrejme, odzrkadlilo aj na očakávaniach účastníkov 26. ročníka IHF. Netreba vymýšľať teplú vodu – povedali si organizátori a osvedčeným spôsobom ponúkli mix prednášok, vynikajúce projekty drevených stavieb a prognózu nových vývojových trendov v realizáciách i projektovej činnosti. Bez ohľadu na to, kto sa ako pozerá na rozvoj drevostavieb, každý z účastníkov musel konštatovať, že drevostavby majú pred sebou svetlú budúcnosť. Predovšetkým politicky. Veď s ohľadom na ekologicky pozitívny vplyv na životné prostredie, ekonomiku, trvalú udržateľnosť, skladovanie CO2 do budúcnosti, budú stavby na báze dreva ešte centrálnejšou súčasťou riešenia v sektore stavebníctva.

Je čas konať. Motto, ktoré sa nieslo ako spoločná myšlienka takmer v každej prednáške. Najviac sa zhmotnilo v prednáške „Spolupracuj alebo zomri“, v ktorej Jochen Wilms konštatoval a preukázal, že každé priemyselné odvetvie, každá ľudská činnosť skôr alebo neskôr podľahne digitalizácii. V tom tkvie obrovská výzva, ale i nezanedbateľné ohrozenie aj pre odvetvie drevostavbárskeho priemyslu. A to sa netýka len projektovej činnosti. (Pred 15 rokmi si nikto nevedel ani predstaviť, že môže fungovať najväčšia taxislužba na svete a pritom nevlastniť ani jedno auto. Ale to – iba zdanlivo – hovoril od veci.)

Okrem technických tém, ktoré zaujali pozornosť počas troch dní podujatia, sa prelínali niekedy až štyri paralelné bloky prednášok. Nechýbal ale ani pohľad zvonku. Od prioritných hráčov priemyslu až po prehľad v očakávaniach, ktoré charakterizujú tzv. všeobecnú ekonomiku.

Bezpochyby inšpiratívnym bol organizačný model konferencie, ktorý umožňoval nielen absolvovať odborné prednášky a workshopy, ale poskytol aj priestor pre prezentáciu noviniek a produktov vystavujúcich partnerov, ktorých sa na relatívne malej ploche zišli viac ako 175. Nedá sa vymenovať všetkých, ich krátky zoznam, či prehľad s logami nájdete na oficiálnej stránke IHF. Neformálnych stretnutí a kuloárnych debát mohol každý absolvovať toľko, koľko uniesol.

Pohľad na časť vystavovateľov, ktorí tvorili odborný rámec pre zázemie IHF

Z nášho pohľadu môže byť inšpiráciou aj príspevok, ktorý na konferencii zaznel z rakúskeho ministerstva pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, regióny a vodné hospodárstvo. Spracovanie dreva vnímajú ako extrémne dôležité odvetvie hospodárstva ako „podstatnú súčasť našej budúcnosti“. V Rakúsku pracuje priamo alebo nepriamo až 300 000 ľudí v lesníckom a drevárskom sektore priemyslu a celý reťazec generuje až 20 miliárd eur ročne. Momentálne je v Rakúsku podiel stavieb na báze dreva 24 %. Do desiatich rokov by mal narásť na 29 %.

Vieme si to predstaviť na Slovensku? = básnická otázka. (pre tých, ktorí netušia, čo to je uvádza Wikipédia: Rečnícka otázka – iné názvy: rétorická otázka, básnická otázka, deliberatívna otázka, rozvažovacia otázka – je otázka, ktorá aj napriek opytovacej intonácii obsahuje tvrdenie, záver myšlienky.)

Markus Baukmeier, prezident EFV vo svojom príhovore predstavil víziu európskeho rozvoja stavieb na báze dreva

Indikatívny rozmer IHF môžeme vnímať aj v tom, že sa na platforme odbornej verejnosti po prvý krát prezentoval EFV (Európsky zväz drevostavbárov). Prostredníctvom svojho predsedu Markusa Baukmeiera z Nemecka, predstavil európsku víziu rozvoja drevostavieb v Európe a možnosti spoločných aktivít na ich podporu. Skonštatoval aj fakt, že „Nemecky hovoriaca oblasť a celá Európa sú stále relatívne na začiatku transformácie našej ekonomiky smerom ku klimatickej neutralite. Ale už vieme, že sa veľa zmení a zmeniť musí. Presne povedané, stále sa niečo mení, procesy sú neustále v pohybe a treba ich spochybňovať a optimalizovať. Porekadlo ,Ak odpočívaš, hrdzavieš´ je úspešnou firemnou filozofiou aj – a najmä – v moderných montovaných drevostavbách. A preto sa na tomto fóre už dlhé roky tešíme na informácie o zmenách, trendoch a inováciách, ktoré ešte nie sú širokej verejnosti známe, ale ktoré sú aktuálne a môžu byť prelomové. Ak chceme zostať priekopníkmi v trvalo udržateľnej prefabrikovanej výstavbe s vysokovýkonným materiálom drevo šetrným ku klíme, nemôžeme sa vyhnúť riešeniu niektorých budúcich tém.

Stavby na báze dreva už roky získavajú podiel na trhu a presadzujú sa aj napriek prekážkam, ktorým čelia. Ba čo viac – drevostavby sa dnes v mnohých regiónoch a krajinách stali dominantnou výrobou. Moderná výstavba drevených domov spája hlavné ciele modernej politiky: digitalizáciu, udržateľnosť a rýchle spracovanie – všetky potrebné ingrediencie pre klimaticky neutrálnu budúcnosť, ako to predpisujú komisie EÚ najneskôr do roku 2050. Prefabrikovaná drevená konštrukcia bude definovať nadchádzajúce úlohy a potrebné premeny. Čoraz častejšie to dokazujú pôsobivé referenčné projekty. Digitalizované procesy, sériová a modulárna konštrukcia, vyvažovanie CO2, obehové hospodárstvo – to nie sú pre náš priemysel prázdne frázy, ale sú to tvrdenia a ciele, ktoré sa už bežne používajú. Trh sa musí zmeniť. My ho meníme a sme pripravení na to, čo nám klimatická politika ukladá. Môžeme sa spoľahnúť na partnerov, s ktorými môžeme spoločne optimalizovať procesy a systémy. Prefabrikovaná drevostavba má širokú sieť dodávateľských firiem, s ktorými úzko spolupracujeme na vytváraní a ďalšom rozvoji kvalitných mechanizmov, akými sú stavebná dokumentácia a bilancie CO2.

V rámci IHF som sa stretol aj s dvomi predstaviteľmi slovenských drevostavbárov a opýtal sa na ich dojmy.

„Je to skvelá príležitosť uvedomiť si, kde sa na Slovensku nachádzame. Nemusíme sa hanbiť, pretože moderné trendy výstavby domov máme aj u nás. Čo ma však presvedčilo o tom, že naša práca sa musí sústrediť aj na ovplyvňovanie verejnej mienky a rozhodovacie procesy politiky, resp. štátnych a vládnych úradníkov v prospech fungovania drevostavieb. Dôvodom je práve klimatická zmena, pretože – a to tu odznelo nespočetne krát – drevo je materiál, bez ktorého to ani na Slovensku nepôjde“, povedal Ing. Róbert Lukáč, predseda Sekcie drevostavieb ZSD SR.

Ing. Róbert Lukáč, predseda Sekcie drevostavieb ZSD SR (vľavo) v kuloárovom rozhovore s Markusom Baukmeierom, prezidentom EFV

„Je to pre mňa inšpirujúce a motivujúce zároveň. Vnímam sa ako nastupujúca generácia nielen vo vedení firmy – môj otec ju zakladal pred tromi desiatkami rokov – a pocit zodpovednosti za firmu a jej budúcnosť mi hovorí, že tento segment stavebníctva má pred sebou obrovskú výzvu a budúcnosť,“ to sú slová Ing. Petra Győryho, ml., z firmy Tectum Novum v Zemnom, ktorá patrí k popredným realizátorom nielen rodinných domov, ale aj priemyselných či verejných budov na Slovensku i v zahraničí.

Valné zhromaždenie EFV

Nezanedbateľným signálom pre rozvoj drevostavieb v EU bolo aj valné zhromaždenie EFV, ktoré sa uskutočnilo v predvečer začiatku IHF. Okrem „bežnej agendy“ schválilo aj Manifest EFV, ktorý definuje pozíciu a princípy fungovania európskej platformy, ktorej hlavným cieľom je práca v prospech rozvoja drevostavieb v celom priestore EU.

V predvečer konferencie zasadalo aj valné zhromaždenie predstaviteľov členských krajín EFV

Tu je preambula dokumentu, ktorý je súznením princípov všetkých zúčastnených členských krajín.

„Európska federácia drevostavbárov (EFV) zastupuje na európskej úrovni záujmy národných asociácií, ktorých členovia zhotovujú priemyselne montované stavby na báze dreva.

S našimi členskými združeniami z Ra­kúska, Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Švédska, Sloven­ska, Poľska (pridružené) a Belgicka (kandidát) zastupujeme viac ako 450 firiem, ktoré ročne postavia viac ako 28 000 objektov s ročným obratom cca. 8 miliárd eur a zamestnávajú okolo 40 000 ľudí. Spoločne chceme posilniť a ďalej rozvíjať montovanú výstavbu na báze dreva v Európe v segmente jedno- a dvojrodinných domov, ale aj v segmente viacpodlažnej výstavby, nadstavby strechy, obnovy a rekonštrukcie budov.

Naša práca stojí na štyroch pilieroch:

  • Zastupujeme záujmy združení priemyselných montovaných stavieb vo vzťahu k politike a administratíve.
  • Ponúkame platformu na výmenu informácií medzi politikmi, administratívou a zástupcami priemyslu.
  • Výzvy z praxe premieňame na iniciáciu potrebných politických rozhodnutí.
  • Komunikujeme inovatívnu silu montovaných drevených stavieb do politiky a administratívy a posilňujeme tak imidž odvetvia ako kompetentného partnera pre budúcnosť.

Ako môžu priemyselné prefabrikované drevené konštrukcie prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov?

V decembri 2019 Európska komisia predstavila Zelenú dohodu, ďalekosiahly program na väčšiu ochranu klímy a životného prostredia v EÚ.

V rámci mnohých opatrení a iniciatív zohráva transformácia energeticky a zdrojovo náročného stavebného sektora rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní klimatických cieľov. K pozitívnej zmene v stavebníctve môžu výraznou mierou prispieť priemyselne prefabrikované drevené konštrukcie. Predovšetkým vďaka inovatívnemu plánovaniu, efektívnymi výrobnými procesmi a dodržiavaním najvyšších štandardov kvality pri dosiahnutí vynikajúcej energetickej účinnosti a efektívnosti zdrojov.“

Bez pátosu a na záver: Práce je neúrekom. Len sa do nej pustiť!

Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina