aktuality

Augustové normy aj o ochrane pred ohňom

Poziar-drevostavby
Odolávanie drevostavby počas simulovaného požiaru. Foto: Dr. Anton Mrník
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prinášame výber z noriem STN, ktoré sú uverejnené vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za mesiac august 2022. Celkom je uverejnených 210 nových noriem, 22 zmien a 2 opravy doterajších okien. Z nich vyberáme tie, ktoré majú súvislosť so stavbami a drevostavbami a ochranou pred požiarom.

 • STN 73 0405 (73 0405) Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov
 • STN EN ISO 3382-3 (73 0534) Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 3: Veľkoplošné priestory podľa ISO 3382-3: 2022 (EN ISO 3382-3: 2022; ISO 3382-3: 2022)
 • TNI CEN/TR 17810 (49 0641) Trvanlivosť výrobkov na báze dreva. Interpretačný dokument noriem na požiadavky na účinnosť a špecifikáciu ochranných prostriedkov na drevo (CEN/TR 17810: 2022)
 • TNI CEN ISO/TR 22100-5 (83 3001) Bezpečnosť strojov. Vzťah s ISO 12100. Časť 5: Účinky strojového učenia umelej inteligencie podľa ISO 22100-5: 2021 (CEN ISO/TR 22100-5: 2022; ISO/TR 22100-5: 2021)
 • STN EN ISO 11681-1 (47 9040) Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 1: Reťazové píly na lesné práce v zmysle ISO 11681-1: 2022 (EN ISO 11681-1: 2022; ISO 11681-1: 2022)
 • STN EN ISO 11681-2 (47 9040) Lesnícke stroje. Reťazové píly na odvetvovanie stromov podľa ISO 11681-2: 2022 (EN ISO 11681-2: 2022; ISO 11681-2: 2022)
 • STN EN 12259-14+A1 (92 0407) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre spinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 14: Spinklery pre budovy na bývanie a ubytovanie (EN 12259-14: 2020 + A1: 2022)
 • STN EN 14972-10 (92 0440) Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 10: Protokol o skúške systémov s otvorenými stranovými dýzami pre ochranu átria (EN 14972-10: 2022)
 • STN EN 12101-6 (92 0550) Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia: Časť 6: Špecifikácie na zariadenia na vytvorenie tlaku. Zostavy (EN 12101-6: 2022)
 • STN EN 12101-13 (92 0550) Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 13: Zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku (PDS). Projektovanie a výpočtové metódy, inštalácie, skúšanie adaptabilnosti, bežné skúšanie a údržba (EN 12101-13: 2022)
 • STN P CLC/TS 50136-10 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosné systémy a zariadenia. Časť 10: Požiadavky na vzdialený prístup (CLC/TS 50136-10: 2022)
 • STN EN ISO 16321-1 (83 2182) Ochrana očí a tváre na pracovné použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky podľa ISO 16321-1:2021 (EN ISO 16321-1: 2022; ISO 16321-1: 2021)
 • STN EN ISO 16321-3 (83 2182) Ochrana očí a tváre na pracovné použitie. Časť 3: Dodatočné požiadavky na sieťové chrániče v zmysle ISO 16321-3: 2021 (EN ISO 16321-3: 2022; ISO 16321-3: 2021)
 • STN EN IEC 60300-3-4 (01 0690) Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-4: Návod na použitie. Návod na špecifikáciu požiadaviek na spoľahlivosť (EN IEC60300-3-4:2022; IEC 60300-3-4: 2022)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina