odborné témy

SFS Hinge configurator (2. časť)

OT_SFS
Poškodenie skrytého pántu W-tec 3D spôsobené preťažením
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzercia

SFS Hinge configurator – softwarový nástroj na zjednodušenie výpočtu hmotnosti neštandardných dverných krídel, definovanie počtu a rozmiestnenia dverných závesov

V druhej časti nášho článku sa pokúsime na praktickom príklade vysvetliť, ako vplývajú „nadštandardné“ rozmery dverného krídla na hmotnosť dverí.

OT_SFS

Máme dvere s výškou 2 m a šírkou 1,15 m a hmotnosťou 80 kg. To, že rozmery dverného krídla zohrávajú dôležitú úlohu pri výpočte relatívnej hmotnosti, už vieme. Pri šírke krídla nad 1 meter sa začína prejavovať vektor ťahu na horný záves vo zvýšenej miere, sila sa proporcionálne prenáša aj na ďalšie závesy. Faktor „nadrozmerného krídla“ v obmedzenom rozsahu dokážeme prepočítať na hmotnosť síce nepresným, no jednoduchým a v praxi postačujúcim spôsobom, podľa vzorca: (šírka/výška) x reálna hmotnosť dverí. V tomto prípade nám vyjde u 80 kg dverí výsledok 46 kg, ktorý je potrebné pripočítať k reálnej hmotnosti, takže počítame s celkovou hmotnosťou dverí 126 kg. Na túto hmotnosť je treba dimenzovať počet pántov a ich pozíciu, pokiaľ chceme bezproblémovú prevádzku v dlhšom období.

Nadrozmerné krídlo dverí bez polodrážky, ktorého šírka značne presahuje 1 meter. Príklad nesprávneho nadimenzovania pántov z hladiska počtu a nosnosti

Aké ďalšie faktory vplývajú na celkovú hmotnosť dverí?

V súčasnosti čoraz viac používané samozatvárače je tiež potrebné zohľadniť pri výpočte celkovej hmotnosti dverí. V prípade, že je použitý samozatvárač bez aretácie, suma vektorov síl pôsobiacich na krídlo je premenlivá, preto pripočítavame ku celkovej hmotnosti dverí 20 % z reálnej hmotnosti dverí. Táto hodnota zohľadňuje dynamiku namáhania, aj vplyv mechanizmu hydrauliky samozatvárača. Ak však používame samozatvárač s aretáciou, ktorý drží dvere otvorené v najnepriaznivejšej polohe z hľadiska statického namáhania, musíme pripočítať dokonca 75 % z reálnej hmotnosti dverí. V prípade 80 kg dverí je to dodatočných 60 kg, takže celková hmotnosť „našich dverí“ by bola 80 + 46 + 60 = 186 kg. Vidíme, že príspevok relatívnej hmotnosti dokonca prevyšuje reálnu hmotnosť dverného krídla.

V prípade použitia samozatvárača je nevyhnutné okrem správneho nadimenzovania pántov podľa ich nosnosti aj umiestnenie dodatočného pántu pod pánt v hornej časti dverí.

Podobným spôsobom je možné nasimulovať aj vplyv zarážky obmedzujúcej otváranie dverí (door stopper). V prípade, že je umiestnená do vzdialenosti 0,3 metra od osi otáčania dverí (tj. od priamky prechádzajúcej osou dverných závesov), relatívna hmotnosť spôsobená zarážkou sa vypočíta ako 75 % násobok reálnej hmotnosti dverí. Ak je umiestnená ďalej než 0,3 metra, bude relatívna hmotnosť 20 % reálnej hmotnosti.

Na zjednodušenie a spresnenie týchto výpočtov, so zohľadnením kinematiky jednotlivých typov pántov slúži program Hinge configurator (konfigurátor rozmiestnenia dverných závesov). Tento užitočný nástroj vytvorilo technické oddelenie SFS Italia, popredný svetový výrobca závesov na okná a dvere.

Poďme sa pozrieť bližšie, ako tento softwarový súbor za nás po zadaní potrebných údajov vypočíta celkovú hmotnosť dverí, počet potrebných pántov a ich najoptimálnejšie rozmiestnenie s ohľadom na vyššie uvedené faktory.

Čo musíme zohľadniť pri zadávaní údajov do programu?

V prvom rade musíme vedieť, o aké dvere ide a s ohľadom na ich určenie navrhnúť vhodný typ závesov. Keďže ide o program vyvinutý firmou SFS, vyberáme dverné závesy z portfólia SFS Pordenone (IT) – Hinge technologies.

Pri výbere typu závesov zohľadňujeme frekvenciu otvárania dverí, tj. sú to dvere určené do súkromných obydlí, alebo do verejných priestorov? Je zrejmé, že vchodové dvere do polikliniky sa za deň otvoria nepomerne častejšie, ako vchodové dvere do privátneho domu… Pokiaľ na dvere do súkromného priestoru stačí vybrať z bežne dostupných komerčných pántov, s prihliadnutím na účel dverí, na dvere do verejných priestorov s vysokou frekvenciou otvárania musíme použiť „objektové pánty“, ktoré sú konštrukčne prispôsobené zvýšenej záťaži. Samozrejme, u týchto pántov musíme počítať aj s podstatne vyššou cenou.

Túto otázku za nás program nevyrieši – spomínaných 200.000 cyklov môžu pánty „nabehať“ za 15–20 rokov, ale aj za 2 roky… Môže však nastať prípad, že celková vypočítaná hmotnosť dverí prekročí nosnosť zostavy použitých pántov – potom musíme manuálne zadať typ pántu s vyššou nosnosťou. Ak by pri bežných komerčných pántoch s vysokou nosnosťou napr. Easy 3D, Dynamic 3D, alebo Just 3D nastal prípad, že program vyhodnotí celkovú hmotnosť dverného presahujúcu nosnosť zostavy piatich uvedených pántov, siahneme po objektových pántoch H-tec.

V ďalšom sú to už spomínané rozmery a reálna hmotnosť dverí, použitie samozatvárača a dvernej zarážky.

Príklad použitia programu – riešime nadrozmerné vchodové dvere z dubového masívu s hmotnosťou 150 kg, bez samozatvárača a bez zarážky. Chceme použiť zafrézovacie pánty Easy 3D.

Do zelených políčok tabuľky DATA zadávame:

  • reálna hmotnosť dverí = 150 kg
  • šírka dverného krídla = 1500 mm
  • výška dverného krídla = 2500 mm
  • samozatvárač (C) nie je
  • zarážka dverí (S) nie je
  • typ pántov EASY 3D
OT_SFS

Výsledky (RESULTS)

  • Ekvivalentná (celková) hmotnosť dverí = 225 kg
  • Počet potrebných pántov = 5 ks

Výsledok dostaneme rýchlo a máme tiež istotu, že je správny – bez námahy. Užitočná vec.

OT_SFS

Optimálna pozícia pántov Easy 3D na daných dverách

V záverečnom pokračovaní nášho príspevku vám predstavíme možnosti rozšírenej verzie programu Hinge configurator.

Autor: Ing. Peter Illéš, SFS Group CZ s.r.o., Turnov
Kontakt: peter.illes@sfs.com
Foto: archív autora

SFS_logo

Kontakty:

SFS Group CZ s.r.o.
Division Construction
Vesecko 500, CZ-511 01 Turnov
tel.: +420 481 354 452
mobil: +420 721 563 471
e-mail: peter.illes@sfs.com
www.sfs.com

Súvisiace články:

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina