aktuality

Slovenský deň v Budapešti bude 8. októbra 2021

Delegáciu slovenských poľnohospodárov a lesníkov priviedol JUDr. Samuel Vlčan
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

K najväčším tohtoročným veľtrhovým prehliadkam v strednej Európe patrí výstava One With Nature 2021 na výstavisku Hungexpo v Budapešti. Propaguje poľovníctvo a trvalo udržateľné hospodárenie vo vidieckej krajine, ochranu prírody, biodiverzitu a jej budúcnosť. Otvorená verejnosti je od 25. septembra do 14. októbra 2021. Rozsiahla expozícia Slovenska je postavenú pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Približuje tradície slovenského lesníctva, poľovníctva a ľudového umenia. Slovenský deň na výstavisku bude v piatok 8. októbra 2021.

Náplň Slovenskej expozície pripravili inštitúcie, ktoré sa podieľajú na formovaní tváre krajiny. Hlavné zameranie poskytli: LESY SR, š.p., Vojenské lesy a majetky, š.p., Štátne lesy TANAP, Únia neštátnych vlastníkov lesov, Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Národné výstavisko Agrokomplex, š.p. v Nitre, Múzeum Sv. Anton, viaceré odvetvové inštitúcie, poľnohospodárske a univerzitné pracoviská.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj delegácia zo Slovenska, vedená ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka JUDr. Samuelom Vlčanom. Prezentáciu hodnotí: „Je dôležité zúčastniť sa a prezentovať, ako sa staráme o slovenské lesy a náš vidiek. Navzájom sa snažíme vymieňať skúsenosti s okolitými krajinami. Takouto formou chceme učiť návštevníkov, ako hospodárime na lesnom fonde a napredujeme pri zveľaďovaní a výchove lesných porastov.“

Výstava v Budapešti je rozčlenená do ôsmych hál. Rozsiahla expozícia Slovenska približuje popri hospodárení v lesoch aj zainteresovaný pohľad na poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo. Maďarskí majitelia poľovníckych a lesníckych lístkov majú jednodňový vstup na výstavu zadarmo.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina