aktuality

Júlové normy na Slovensku

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ponuka nových noriem STN, vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac júl 2021. Vyberáme z noriem, ktoré sa týkajú projektovania a konštrukcie budov, prispôsobeniu montáže niektorých prvkov a ochrany bezpečnosti práce.

 • STN EN 16351 (73 1720) Drevené konštrukcie. Priečne vrstvené drevo. Požiadavky (EN 16351: 2021)
 • STN EN 17104 (64 4222) Tenké ochranné panely z termoplastov na obklady stien určené na vnútorné použitie v budovách. Funkčné požiadavky (EN 17104: 2021)
 • STN EN 13497 +A1 (72 7073) Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETIES) proti nárazu (EN 13497: 2018 + A1: 2021)
 • STN EN ISO 20566 (67 3131) Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterového systému proti poškriabaniu a použitie laboratórnej autoumyvárne podľa ISO 20566: 2020 (EN ISO: 20566: 2021; ISO 20566: 2020)
 • STN EN 16983 (82 4004) Striekacie kabíny na organické náterové hmoty. Bezpečnostné požiadavky (EN 16983: 2018)
 • STN EN ISO 4918 (91 7803) Pružné textilné a laminátové podlahové krytiny. Skúška kolieskovou stoličkou podľa ISO 4918: 2016 vrátane Amd 1: 2018 (EN ISO 4918: 2021; ISO 4918: 2016; ISO 4918: 2016 / Amd 1: 2018)
 • STN EN 50110-2 (33 2100) Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy (EN 50110-2: 2021)
 • STN EN IEC 61000-6-3 (33 3432) Elektromagnetická kompaktibilita (EMC). Časť: 6-3: (EN IEC 61000-6-3: 2021; IEC 61000-6-3: 2020)
 • STN EN IEC 60068-2-11 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-11. Skúška Ka: Soľná hmla (EN ISO 60068: 2021; ISO 60068: 2021)
 • STN EN ISO 19734 (83 2167) Ochrana očí a tváre. Návod na výber, použitie a údržbu podľa ISO 19734: 2021 (EN ISO 19734: 2021; ISO 19734: 2021)
 • STN EN 16972 (83 2204) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov podľa ISO 16972: 2020 (EN ISO 16972: 2020; ISO 16972: 2020)
 • STN EN ISO 14091 (83 9091). Adaptácia na zmenu klímy. Usmernenie na posúdenie zraniteľnosti vplyvov a rizika cez ISO 14091: 2021 (EN ISO 14091: 2021; ISO 14091: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina