aktuality

Spracovatelia dreva nie sú priekupníci!

Najväčšia píla na Slovensku, Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. v Liptovskom Hrádku. Foto: archív ZSD SR
Najväčšia píla na Slovensku, Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. v Liptovskom Hrádku. Foto: archív ZSD SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ani tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského dňa 29. 7. 2020 nerozptýlila obavy spracovateľov dreva, združených v Drevárskej sekcii ZSD SR (DS ZSD SR).

„My nie sme priekupníci! Spracúvaním slovenského dreva, ku ktorému sa niekedy sťažka dostávame, vytvárame pridanú hodnotu pre slovenskú ekonomiku a garantujeme pracovné príležitosti pre viac ako 40 tisíc ľudí na Slovensku!“, konštatuje v reakcii Ing. Karol Vinš, prezident ZSD SR.

DS ZSD SR naďalej odmieta nekompetentné rozhodnutie o vypovedaní zmlúv drevospracujúcim podnikom, ktorí drevo reálne na Slovensku spracúvajú, zo strany LESY SR, š.p.

Verejnosti sa podsúva medzi riadkami názor, že všetkých 119 zmlúv je netransparentných s pofidérnym pozadím. Diskusie pod článkami ukazujú, že ľudia si nás (ZSD SR a jednotlivých členov) ako celok spájajú so šafárením Kloučka a spol. na LESY SR, š.p.

Voči tomu sa zásadne ohradzujeme a potrebujeme vysvetliť, ako členovia ZSD SR centrálne zmluvy nadobudli. Stalo sa tak po viac ako desaťročí vyjednávania, žiadostí a pod tlakom situácie, ktorú vyvolalo samotné bývalé vedenie LESY SR, š.p.

V tom čase (začiatkom roka 2018), keď sa k nám doniesli správy, že chcú LESY SR zazmluvniť vybrané, mnohokrát spriaznené firmy dlhoročnými zmluvami, sme sa postavili na odpor a žiadali sme zrušenie týchto zámerov alebo aspoň rovnaký prístup aj pre členov ZSD SR. Vedenie lesov sa obávalo politicky nepríjemného verejného tlaku (hrozili sme verejnými protestami), ktorý sme avizovali a napokon po ťažkých rokovaniach ustúpilo. Dalo nám však podmienku, že uzatvorí zmluvy aj s nami len vtedy, že sa zúčastníme auditu. Kritériá auditu však boli stanovené podnikom LESY SR, resp. jeho vybraným poradcom a ZSD SR ho aj mediálne kritizoval ako netransparentný a zavádzajúci. Na základe výsledkov nepreukazného auditu LESY SR, š.p. rozdelili odberateľov do kategórii s 1,3 alebo 5 ročnými zmluvami.

Vzhľadom k vývoju celej situácie je absolútne nefér verejne, priamo, či nepriamo, spochybňovať ZSD SR, ako organizáciu, aj jej jednotlivé členské spoločnosti, že sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dnes verejne deklarovaných netransparentných machináciách v štátnom podniku LESY SR, š.p.. Odsudzujeme medializované informácie o machináciách a podvodných aktivitách, pretože sme sami na nekalé spôsoby v LESY SR, š.p. upozorňovali nielen za bývalého vedenia. Mali sme, máme a budeme mať na to vždy zásadnú motiváciu. Na zlé hospodárenie v lesoch dopláca celá spoločnosť, no hádam najviac my, samotní spracovatelia. Sme zákazníkmi podniku, ktorý, až na výnimky, riadili záujmy osôb s politickým pozadím. Záujem krajiny, lesov, spracovateľského odvetvia a tisícok ľudí v ňom pracujúcich bol na poslednom mieste. V nehospodárne riadenom podniku dnes chýbajú, samozrejme, finančné zdroje. My, spracovatelia, však platíme vyššie ceny za drevo porovnateľnej kvality, ako je tomu v susedných krajinách, dokonca sa môžeme porovnávať s vyspelými krajinami ako DE alebo AT. Preto je nepochybné, že príčinou existenčných problémov, ktoré sa nahromadili a spôsobili súčasný zlý ekonomický stav podniku LESY SR, š.p., nie sú domáci spracovatelia dreva. Práve naopak, zlá situácia najvýznamnejšieho dodávateľa dreva v SR ťahá nadol aj spracovateľov. Vplyvom vyšších cien suroviny, kompenzujúcich nedostatok peňazí v LESY SR, š.p., sa drevospracovatelia len ťažko presadzujú na jednotnom európskom trhu s drevárskymi výrobkami. Preto opakovane odmietame, aby podnik riešil svoje problémy na naše náklady a svoje vlastné škandály prenášal na spracovateľov dreva.

Na základe týchto úvah požadujeme, aby sa ZSD SR, pri avizovanej transformácii podniku LESY SR, š.p., stal kľúčovým partnerom pri tvorbe nových vízii, plánov a zásad hospodárenia a obchodovania s drevnou surovinou. Úplne jednoznačne budeme trvať na pravidlách, ktoré vnesú do obchodných vzťahov predvídateľnosť doby trvania zmlúv, rovnocenné postavenie zmluvných strán, technické parametre suroviny identické s európskym trhovým priestorom a v súlade s nariadeniami EK, cenovú politiku reflektujúcu taktiež na situáciu na trhoch EÚ atď. Férovosť a transparentnosť, otvorenosť a rovnocennú diskusiu považujeme za základné a nevyhnutné atribúty, aby sa zamýšľaná zmena stala skutočne prínosnou pre lesy, podniky, občanov a celkovo krajinu.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina