aktuality

LESY SR rušia zmluvy o dodávkach dreva

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský víta všetky kroky, ktoré prispejú k efektívnemu a transparentnému obchodovaniu s drevom v š.p. LESY SR. Foto: archív MPRV SR
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský víta všetky kroky, ktoré prispejú k efektívnemu a transparentnému obchodovaniu s drevom v š.p. LESY SR. Foto: archív MPRV SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Štátny podnik LESY SR sa rozhodol vypovedať 119 rámcových kúpnych zmlúv na drevnú hmotu. Dotkne sa to dodávok cca 3 mil. m³ dreva. Tento krok zdôvodnil generálny riaditeľ š.p. LESY SR Matej Vigoda: „Hlavným dôvodom sú vážne pochybnosti o transparentnosti pri uzatváraní týchto zmlúv. Podnik nemá ani dostatok zdrojov na ich naplnenie.“

Rámcové zmluvy vypovedajú v súlade so znením príslušného ustanovenia obsiahnutého v kúpnej zmluve. Zmluvy budú zrušené po uplynutí výpovednej doby v trvaní 6 alebo 12 mesiacov. Po ukončení výpovednej doby š.p. zavedie transparentný spôsob uzatvorenia nových zmlúv. LESY SR, š.p. v plnej miere zohľadní svoje možnosti uzatvárania kúpnych zmlúv so zachovaním podpory drevospracujúceho priemyslu na Slovensku.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský na brífingu 29. 7. 2020 ocenil kroky nového vedenia š.p. LESY SR. Podľa jeho slov povedú k efektívnym, účinným a najmä transparentným procesom pri obchodovaní s drevnou hmotou.

Zdroj: TS LESY SR, š.p.

Súvisiace články:

Nádej vystriedalo rozčarovanie

Spracovatelia dreva nie sú priekupníci!

Stanovisko odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA k vypovedaniu všetkých rámcových zmlúv zo strany š.p. LESY SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina