aktuality

Konjunkturální průzkum – leden 2020

Konjunkturální průzkum - leden 2020
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně snížil o 1 bod na hodnotu 98,1. Hlavní příčinou je pokles důvěry mezi spotřebiteli. Mezi podnikateli se téměř nezměnila.

Důvěra mezi podnikateli se meziměsíčně snížila v průmyslu a ve stavebnictví. V obchodě a ve vybraných odvětvích služeb se důvěra zvýšila. V lednu také proběhlo pravidelné šetření ČSÚ o bariérách růstu. „V průmyslu se značná část podniků potýká s nedostatečnou poptávkou. V některých dílčích odvětvích průmyslu a ve stavebnictví je ale stále významnou limitující bariérou růstu produkce nedostatek zaměstnanců,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. Důvěra spotřebitelů se v lednu výrazně snížila. „Spotřebitelé se na začátku nového roku více obávají zhoršení celkové hospodářské situace a zároveň uvažují, že budou méně spořit,“ dodal Jiří Obst.

Podrobné výsledky průzkumu

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,9 bodu na hodnotu 91,1. Hodnocení současné celkové poptávky se meziměsíčně snížilo. Stav zásob hotových výrobků se nezměnil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles tempa růstu výrobní činnosti. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 41 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 23 % respondentů). Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v lednu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně zvýšilo na 84,3 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 12,5 měsíce, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí (12,9 měsíce).

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,4 bodu na hodnotu 123,9. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně nezměnilo. Očekávání zaměstnanosti jsou nižší než v prosinci. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 36 % respondentů) a nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 23 % respondentů). Meziročně je důvěra ve stavebnictví nižší.

Důvěra v odvětví obchodu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,7 bodu na hodnotu 98,3. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než minulý měsíc. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně snížil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě na stejné úrovni.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,4 bodu na hodnotu 99,4. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v prosinci. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo. Očekávání poptávky pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. Meziročně je ovšem důvěra ve vybraných službách nižší.

Mezi spotřebiteli se v lednu důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,2 bodu na hodnotu 104,8. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců výrazně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně téměř nezměnily. Úmysl spořit se snížil. Obavy z růstu nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se meziměsíčně také téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

Od ledna 2020 dochází ke změně bazického období pro výpočet bazických indexů hodnocených v rychlé informaci ČSÚ. Průměr roku 2005 se mění na dlouhodobý průměr celé časové řady, jenž představuje metodicky vhodnější základnu pro posuzování úrovně současného sentimentu. Dlouhodobý průměr se bude přepočítávat jednou ročně a to vždy v termínu publikování rychlé informace za leden. Pro rok 2020 bude bazické období vypočteno jako průměr údajů za období 2003 až 2019.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)
Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2020)
Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2020)
Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2020)
Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu (2003 – 2020)
Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu (2005–2020)
Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví (2005–2020)

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina