aktuality

Januárové normy v SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevo konstrukcia2Norma STN EN 384 (49 1533) definuje Konštrukčné drevo. Uvádza charakteristické hodnoty mechanických vlastností a hustoty; vychádza z normy EN 384:2016. Nová norma je uvedená v časti Januárové STN 2017.

Nové normy zamerané na stavby, drevostavby a interiérové riešenia:

• STN EN 492+A1 (72 2660) • Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy (EN 492+A1: 2016)
• STN EN 12 467+A1 (72 3160) • Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy (EN 12467: 2012+A1: 2016)
• STN EN 13 165+A2 (72 7204) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PU) Špecifikácia (EN 13165: 2012+A2: 2016)
• STN EN 14 303 (72 7239) • Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (EN 14303:2015)
• STN EN 16 361+A1 (74 6499) • Mechanicky ovládané dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané (EN 16361: 2013+A1: 2016)
• STN EN 13 119 (74 700) • Závesné steny. Terminológia (EN 13119: 2016)
• STN EN ISO 80000-2 (01 301) • Veličiny a jednotky. Časť 2: matematické znaky a značky používané v prírodných vedách a v technike podľa ISO 80000-2: 2009. (EN ISO 80000-2: 2013; ISO 80000-2: 2009)
• STN EN ISO 80 000-3 (01 301) • Veličiny a jednotky. Časť 3: Priestor a čas podľa ISO 80000-3: 2006 (EN ISO 80 000-3: 2013; ISO 80000-3: 2006)
• STN EN ISO 80 000-11 (01 301) • Veličiny a jednotky. Časť 11: Podobnostné čísla podľa ISO 80000-11: 2008. (EN ISO 80000-11: 2013; ISO 80000-11: 2008)
• STN 06 1219 (06 1219) • Individuálne zhotovené krby na tuhé palivo
• STN 33 2000-6 (33 2000) • Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia (HD 60364-6: 2016; IEC 60364-6: 2016)
• STN EN 13032-4 (36 0401) • Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: Zdroje LED, moduly a svietidlá (EN 13032-4: 2015)

Normy pre elektrické náradie:

• STN EN 50632-2-3 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky betónu a kotúčové šmirgľovačky (EN 50632-2-3: 2016)
• STN EN 50632-2-4 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky iné ako kotúčové (EN 50632-2-4: 2016)
• STN EN 50632-2-5 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na kotúčové píly (EN 50632-2-5: 2016)
• STN EN 50632-2-11 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na lupienkové a šabľové píly (EN 50632-2-11: 2016)
• STN EN 50632-2-14 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na hobľovačky (EN 50632-2-14: 2016)
• STN EN 50632-2-17 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na vrchné frézovačky a frézovačky na zarovnávanie okrajov (EN 50632-2-17: 2016)
• STN EN 50632-2-19 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na lamelovačky (EN 50632-2-19: 2016)
• STN EN 50632-3-1 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly (EN 50632-3-1: 2016)

Vestník pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (január 2017) prináša celkom 164 nových noriem, 22 zmien a 4 opravy. V rámci zmien je uvedená:

• STN 48 0009/Z3 (48 0009) • Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre. Zmena 3

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina