aktuality

Konjunkturální průzkum – říjen 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2016Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu znovu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti září mírně vzrostl, indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně nezměnil, indikátor důvěry spotřebitelů se meziměsíčně zvýšil. Ve srovnání s říjnem 2015 jsou všechny tři indikátory vyšší.

průmyslu se v říjnu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila o 0,6 bodu na hodnotu 96,5.Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se mírně snížilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu v mezičtvrtletním srovnání velmi mírně zvýšilo a dosáhlo 84,7 %;zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 8,1 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř 34 % vykazujících jednotek. Průmyslové podniky ale také začínají výrazněji vnímat nedostatek zaměstnanců. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnné tempo růstu výrobní činnosti a rovněž zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se mírně zvýšila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je ale v meziročním srovnání vyšší.

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v říjnu meziměsíčně zvýšila o 2 body na hodnotu 74,5. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti září téměř nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. V meziročním srovnání je ale důvěra podnikatelů ve stavebnictví nižší.

V odvětví obchodu se indikátor důvěry v říjnu oproti září zvýšil o 2,3 bodu na hodnotu 99,6. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se zvýšilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se také téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se mírně zvýšila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku rovněž vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v říjnu nezměnila a zůstala na hodnotě 95,6. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti září nezměnilo. Hodnocení poptávky v říjnu se téměř nezměnilo, stejně tak i její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se také téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v říjnu meziměsíčně zvýšil o 2,5 bodu na hodnotu 108,9. Ze šetření v říjnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se mírně snížily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání se zářím zvýšil. Obavy spotřebitelů z růstu cen se téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008–2016)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998–2016)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2016) – bazické indexy

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2016)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu                

Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina