aktuality

Drevené pelety na kúrenie majú svoje normy

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pelety6Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uvádza v časti Májové normy STN 2016 ďalšie normy platné v SR – až 215 nových predpisov, 16 zmien 7 opráv doterajších noriem.

• STN EN ISO 17829 (65 7422) • Tuhé biopalivá. Stanovenie dĺžky a priemeru peliet podľa ISO 17829: 2015 (EN ISO 17829: 2015; ISO 17829: 2015)

• STN EN 62841-3-10 (36 1560) • Elektrické ručné náradie, pomocné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3 -10: Osobné požiadavky na prenosné rozbrusovačky (EN 62841-3-10: 2015; Mod. IEC 62841-3-10: 2015)

• STN EN 16718 (49 0672) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Obsah celkového organického uhlíka (TOC) v dreve a výrobkoch na báze dreva (EN 16718: 2015)

• STN EN ISO 12460-3 (49 2657) • Dosky na báze dreva. Stanovenie uvoľňovania formaldehydu. Časť 3: Metódy analýzy plynov podľa ISO 12460-3: 2015. (EN ISO 12460-3: 2015; ISO 12460-3: 2015)

• STN EN 1628+A1 (74 6174) • Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri statickom zaťažení (EN 1628: 2011 +A1: 2015)

• STN EN 1629+ A1 (74 6175) • Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri dynamickom zaťažení (EN 1629: 2011 +A1: 2015)

• STN EN 1630+ A1 (74 6176) • Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti ručným pokusom o vlámanie (EN 1630: 2011 + A1: 2015)

• TNI CEN/TR 16710-1 (83 3509) • Ergonómia. Časť 1: Metóda spätnej väzby. Metóda pre pochopenie ako koneční používatelia vykonávajú prácu na strojoch (CEN/TR 16710—1: 2015)

• TNI CEN ISO/TR 9241-308 (83 3580) • Ergonómia. Interakcia človek – systém. Časť 308: SED displeje (ISO/TR 9241-308: 2008)

• TNI CEN ISO/TR 9241-309 (83 3580) • Ergonómia. Interakcia človek – systém. Časť 309: OLED displeje (CEN ISO/TR 9241-309:2015; ISO/TR 9241-309: 2008)

• TNI CEN ISO/TR 9241-310 (83 3580) • Ergonómia. Interakcia človek – systém. Časť 310: Viditeľnosť, estetika a ergonómia chýb pixelov (CEN ISO/TR 9241-310: 2015; ISO/TR 9241-310: 2010)

• STN EN 581-2 (91 1601) • Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 2: Bezpečnostné a prenosné požiadavky a požiadavky na trvanlivosť sedacieho nábytku (EN 581-2: 2015)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina