archív aktualít rok 2015

Konjunkturální průzkum – prosinec 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2015Celková důvěra v domácí ekonomiku se v prosinci mírně zvýšila. Saldo indikátoru ekonomického sentimentu oproti listopadu mírně vzrostlo o 0,6 bodu. Saldo indikátoru důvěry spotřebitelů se meziměsíčně zvýšilo o 2 body.

Důvěra podnikatelů v průmyslu se v prosinci meziměsíčně nezměnila, saldo indikátoru důvěry zůstalo na stejné hodnotě jako v listopadu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů ani současné celkové i zahraniční poptávky se nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa růstu výrobní činnosti a růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je ale v meziročním srovnání nižší.

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v prosinci meziměsíčně snížila, saldo indikátoru důvěry oproti listopadu pokleslo o 2 body. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti listopadu nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se v prosinci saldo indikátoru důvěry oproti listopadu mírně snížilo o 0,4 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně mírně snížilo. Zásoby zboží se nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se nezměnila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se saldo indikátoru důvěry v prosinci meziměsíčně mírně zvýšilo o 1 bod. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti listopadu mírně zvýšilo. Hodnocení poptávky v prosinci se mírně zvýšilo také, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb stejná.

Saldo indikátoru spotřebitelské důvěry se v prosinci meziměsíčně zvýšilo o 2 body a ve srovnání s minulým rokem je také na vyšší úrovni. Ze šetření v prosinci vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace a jejich vlastní finanční situace. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání snížily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s listopadem téměř nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se také téměř nezměnily.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 – 2015)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 – 2015)

Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina